Japans centralbank gör policyjusteringar och anpassar reglerna kring obligtionsköp, något som enligt banken ska hjälpa till att hålla räntorna nära noll.

ANNONS

På tisdagen meddelade Japans centralbank att den ska justera sin policy för köp av obligationer, det rapporterar The New York Times.

Har hållit räntan ultralåg

Det här är ett överraskande drag av centralbanken och görs då Japan står inför ekonomisk press av stigande inflation och en svagare valuta.

Förändringen ses som ett tecken på att Japan kanske kommer sluta hålla sig till ultralåga räntor, något som gjort att landet har stuckit ut eftersom andra länders centralbanker har höjt räntorna.

Handeln med obligationer har stagnerat

Den japanska centralbanken sade i ett uttalande att den ska tillåta att avkastningen från sina tioåriga obligationer rör sig mellan plus eller minus 0,5 procent, vilket är en ökning från 0,25 procent.

I Japan har handeln med inhemska obligationer stagnerat och centralbanken vill främja den med sina nya regler.

ANNONS
ANNONS

Centralbanken ökar köp av obligationer

Japans centralbank kommer även öka sina månadsvisa köp av obligationer från 55 miljarder dollar, cirka 571,7 miljarder kronor till 67 miljarder dollar, cirka 696,4 miljarder kronor.

Analytiker har spått att Japans välkänt oflexibla centralbank skulle hålla fast vid sin nuvarande monetära hållning, i alla fall till våren då bankens nuvarande guvernör, Haruhiko Kuroda, avgår.

Japans centralbank sade i sitt uttalande att den gjort förändringen på grund av försämrade villkor på obligationsmarknaden som delvis orsakats av. ”volatilitet på utländska finans- och kapitalmarknader”, det skriver The New York Times.

Räntorna ska fortsatt hållas nära noll

I flera år har Japans centralbank hållit räntorna låga inom ett snävt intervall, men det har gjort att handeln med vissa statsobligationer nästan har avstannat.

Enligt centralbanken kommer policyändringen hjälpa till att stöda de låga räntorna som under flera år har gett japanska företag och hushåll ett jämnt flöde av billiga pengar.

ANNONS
ANNONS

En viktig del i den japanska centralbankens politik är att hålla räntorna nära noll och den politiken kommer förbli oförändrad, det sade banken i sitt uttalande, skriver The New York Times.

Vill du läsa de senaste nyheterna om ekonomi och företag? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Alla index är ned på börserna i Asien [Dagens PS]