Dagens PS

Ljusning på väg – här är sakerna ni kan göra för att hänga på tillväxttåget

Swedbank Linda Agebro
Linda Agebro, Sales Manager på Swedbank Corporate & Institutions.
ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD
Uppdaterad: 04 apr. 2024Publicerad: 04 apr. 2024

Är ni rustade för tillväxt när ekonomin vänder uppåt igen? Här är tipsen som kan hjälpa er att lyckas.

Mest läst i kategorin

En punkt utmärker sig särskilt enligt Linda Agebro, Sales Manager på Swedbank Corporate & Institutions:

”Att investera och ta tag i den här frågan kan vara det enskilt viktigaste för bolagen.”

Spår ljusning redan nästa år

Många har det gångna året märkt av konjunkturnedgången i svensk ekonomi. Sysselsättningstillväxten har avmattats och konkurserna har kommit allt tätare.

Men samtidigt som vårsolen nu börjar titta fram förutspår Swedbanks analyser även en ljusning i ekonomin, med start under nästa år.

”Arbetsmarknaden kommer sannolikt dessvärre att försvagas ytterligare under det här året. Hushållens konsumtion har sjunkit och hushållsnära branscher som hotell, restaurang och detaljhandeln har sett en dämpad efterfrågan till följd av den försvagade köpkraften. Men samtidigt har näringslivets investeringar fortsatt att växa trots motvinden i konjunkturen”, säger Linda Agebro.

Efter ett 2023 som var tufft för många kan svenska företag börja blicka framåt mot fallande inflation, lägre räntor och stigande realinkomster, som i kombination bidrar till en snabb återhämtning av den svenska ekonomin under 2025.

Många företagare har behövt genomlysa sin affärsplan

För många bolag kan det med andra ord vara läge att växla upp igen.

”Många företagare har behövt genomlysa sin affärsplan och modell för att göra den ännu mer konkurrenskraftig. Man har behövt gå igenom verksamheten, personalstyrkan och ingångna avtal för att effektivisera och möta rådande utmaningar. Det har varit ett oerhört tungt jobb för många, men jag tror att de som lyckats ställa om kommer stå starkare när marknaden så småningom återhämtar sig”, säger Linda Agebro.

Hur kan man då tänka som företagsledare, för att på bästa sätt hänga på när ekonomin väl vänder?

  • Håll fast vid det som fungerar i kärnverksamheten

Vilka delar i bolaget är lönsamma och genererar ett kassaflöde? Fundera på hur ni kan fortsätta göra det och om möjligt förstärka det ytterligare. Vad kan ni skruva på gällande produkt, tjänster, kunder, leverantörer, avtal, betaltider med mera?

  • Ta svåra beslut kring det som inte fungerar

Gör en ordentlig genomlysning av bolagets erbjudande. Finns det delar i ert erbjudande som fungerar mindre bra? Då krävs det en förändring, eller så kanske ni helt enkelt bör avveckla den delen?

  • Lyssna på kunderna

Att vara företagare är en ständigt pågående resa där man hela tiden behöver utvärdera om man har rätt produkt till rätt kund och på rätt marknad. I dag förändras kundernas köpmönster i allt snabbare takt, därför är det viktigt med en kontinuerlig dialog där man är lyhörd kring deras behov.

  • Fokusera på hållbarhetsfrågor

En av de enskilt viktigaste punkterna är att företaget har ett fokus på ESG (environmental, social, governance eller miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning). Kraven och regleringarna kring hållbara investeringar är ständigt ökande och konsumenterna vill idag ha hållbara produkter och tjänster.

Ta tag i vad de här frågorna innebär för ert bolag, sätt en plan för er hållbara omställning och börja göra de investeringar som är nödvändiga. Alla företagare kommer att vinna på ett aktivt hållbarhetsarbete.

Swedbank har ett stort fokus på ESG och hållbar omställning, exempelvis omställning till cirkulär ekonomi eller begränsning av eller anpassning till klimatförändringar. Vi erbjuder bland annat ESG-relaterade obligationer, gröna lån – inom till exempel förnybar energi, energieffektivisering, förebyggande av förorening – hållbarhetslänkade lån till företag och hållbarhetsrelaterad rådgivning.

Här kan du läsa mer om hållbart företagande och hur Swedbank kan hjälpa dig och ditt bolag att bli mer både hållbart och lönsamt.

Affärspartner till företagare

Swedbank strävar alltid efter att vara en stöttande affärspartner och genomförde flera extra insatser under pandemin.

Till exempel hjälpte man Sveriges entreprenörer med hanteringen av likviditetslån och tillfällig finansiering till bolag som innan pandemin hade en fungerande och lönsam verksamhet. Eftersom likviditeten var en stor utmaning för många bolag gav Swedbank också amorteringslättnader för att lätta upp deras kassaflöden.

”Vår drivkraft är att vara en affärspartner med nära och goda relationer till våra företagare. Vi stöttar bolag med vår kunskap, erfarenhet och specifik sektorkompetens. Jag är väldigt stolt över att vi kan erbjuda bolagens hela företagsaffär hos oss, utifrån våra många produkter och tjänster”, säger Linda Agebro.

Vill ni bli företagskunder hos Swedbank? Här är några fördelar: 

  • Stor lokal närvaro. Swedbank har ett brett kontorsnät med god tillgänglighet, vilket gör det möjligt att vara en naturlig affärspartner på orten.
  • Samla hela bankaffären hos Swedbank, både som företags- och privatkund.
  • En samlad företagsaffär med servicemodeller som är framtagna för att passa olika typer av bolag med varierande komplexitet. Något som skapar ett mervärde för kunderna och en ökad kundnöjdhet.
  • Möjlighet att erbjuda ägare, företagsledning och anställd personal en privataffär hos Swedbank.

Dags att ta ditt bolag i en mer lönsam och hållbar riktning? Här får du tipsen och guidningen du behöver för att lyckas!

ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

Senaste nytt