Enligt Prosperas stora enkät väntas inflationen ligga på 2,2 procent om fem år, i juli var utfallet detsamma, vilket indikerar att det finns ett förtroende för inflationsmålet.

ANNONS

Varje kvartal gör Prospera en enkät bland penningsmarknadens aktörer i de så kallada stora enkäterna. Septembermätningen visar att förväntningarna på inflationen är oförändrade sedan juli, trots sommarens höga inflation, vilket visar på ett starkt förtroende för inflationsmålet. det rapporterar Dagens Industri.

Mätt i konsumentprisindex med fast ränta är förväntningarna på inflationen på fem års sikt att den ligger på 2,2 procent. På ett års sikt väntas en inflationstakt på 5,4 procent och på två års sikt väntas en inflationstakt på 3,3 procent, vilket är något högre än i enkäten i juli.

Prosperas septemberenkät visar också att både arbetsgivare och arbetstagare väntar sig fortsatt sjunkande reallöner. Om man utgår från konsumentprisindex väntas lönerna minska med 2 procent nästa år, det skriver Di.

Vill du läsa de senaste nyheterna om ekonomi och företag? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Inflationen tar Riksbanken på sängen – igen [Dagens PS]