Grodor, snokar och fladdermöss kan lägga krokben för Northvolt i Göteborg. Nu ligger ödet för den planerade jättefabriken i länsstyrelsens händer.

ANNONS

Den nya batterifabriken har stött på patrull, och det är en rad små djur som kan fälla de storstilade planerna.

Området i Torslanda där Northvolt och Volvo planerar att bygga är nämligen bebott av flera skyddade arter. Hasselsnok, fladdermus och grodor kan göra så att byggplanerna går i stöpet, enligt Göteborgs Posten. 

Lämnat in dispensansökan

Volvo och Northvolt har i början av den här månaden lämnat in en ansökan om dispens för att flytta de små liven till Länsstyrelsen i Västra Götaland. Riktigt säkert att området faktiskt är boplats för djuren är det dock inte.

”Man har goda skäl att tro att det finns grod- och kräldjur i området”, säger Martin Goblirsch, ansvarig handläggare på Länsstyrelsen i Västra Götaland enligt GP.

”Man utesluter inte heller att även finns andra arter i området. För att undvika att de far illa vill man flytta dem till andra platser i närområdet”.

Samarbetar med myndigheter

Det som ska göras nu är en inventering av området för att se exakt vilka arter som finns där. Den ansökan som lämnats in gäller enbart grod- och kräldjuren, så om man upptäcker andra skyddade arter kan det bli fråga om fler ansökningar.

Inom några veckor räknar Länsstyrelsen med att ett beslut kommer i den aktuella ansökan. Om företagen får nej kan projektet försenas.

ANNONS
ANNONS

Northvolt och Volvo kommenterar till GP att de vill arbeta tillsammans med myndigheterna för att flytta de berörda arterna till platser med ”en likvärdig och mer långsiktig boplats”. Man slår också fast att man har genomfört noggranna studier tillsammans med kommunen och länsstyrelsen ”som en del av processen att välja bästa plats för fabriken”.

Läs även: Volvo: Torslandafabriken byggs om för 10 miljarder [Dagens PS]

Läs även: Northvolt och Volvo bygger i Göteborg – 3000 nya jobb [Dagens PS]