Biogasbolaget gör en brakförlust på över sju miljoner kronor. Samtidigt lämnar nu Göran Persson ordförandestolen i bolaget.

ANNONS

Den tidigare S-statsministern Göran Persson, som även är styrelseordförande i Swedbank, lämnar i dag på årsstämman ordförandestolen i biogasbolaget Scandinavian Biogas, där han hållit i klubban i tio år, berättar Di.

Samtidigt har bolaget släppt en usel rapport, nettoresultat för årets första kvartal blev enligt tidningen minus 7,3 miljoner kronor, vilket kan jämföras med en förlust på 2 miljoner under motsvarande tid i fjol.

”Beslut om produktionsstödet i Sverige avseende biogasinvesteringar för 2021 försenades, men i april fick vi positivt besked och bedömer att totalsumman blir densamma som föregående år, vilken ska betalas ut under en 9-månadersperiod (april-december 2021). Förseningen har påverkat resultatet för första kvartalet, men beräknas inte påverka helårsresultatet 2021 jämfört med 2020”, skriver Scandinavian Biogas vd Matti Vikkula i delårsrapporten, som återges av Di.se.

Att Göran Persson nu hoppar av som ordförande för biogasbolaget kommunicerades ut redan den 24 mars.

Aktien i Scandinavian Biogas faller med cirka 5 procent i den inledande börshandeln på torsdagen.

ANNONS
ANNONS

Läs även: Rejäl löneökning för Göran Persson [DagensPS.se] »