Det blir högre arvoden för styrelseledamöterna i flera av Stockholmsbörsens största bolag. För Swedbanks ordförande Göran Persson innebär det en löneökning på 8 procent.

ANNONS

Efter att många bolag valde att ställa in utdelningar och föreslagna arvodeshöjningar under pandemin ser läget helt annorlunda ut nu.

Tio av de elva valbered­ningar i OMXS30­-bolagen som hittills kallat till års­stämma har föreslagit höjda styrelsearvoden, där ökningen i snitt ligger på 4,6 pro­cent för styrelseordförande och 4,4 procent för övriga styrelseledamöter.

Göran Persson får mest

För Swedbanks ordförande Göran Persson ser det ännu bättre ut. Han kan skratta hela vägen till banken.

Swedbanks valberedning föreslår den högsta påökningen – hela 8 procent – vilket motsvarar drygt 2,8 miljo­ner kronor per år, som Göran Persson kan plocka hem.

Helt normalt

Enligt Aktiespararnas vd Joacim Olsson är det helt normalt för bolagen att höja ersättning­arna till styrelserna, när pandemin stabiliseras.

”Styrelsearvoden ska åter­spegla det ansvar och den arbetsinsats som krävs i ett bolags styrelse, och till viss mån även sättas så att det är lätt att rekrytera rätt kompetens till styrelsen”, säger han till Di. 

Carina Silberg, chef för ägarstyrning på Alecta, säger till Di att Swedbanks styrelsearvoden under en lång period har legat lägre än hos konkurrenterna, och hon tror inte att ”det gynnar möjligheten att rekrytera ledamöter till styrelsen”.

ANNONS
ANNONS

”Det handlar om att ta igen den skillnaden”, säger hon.

Läs mer: Swedbank-toppar får höjda arvoden