Finansinspektionen kommenterar i ett pressmeddelande den kritik som Svenska Dagbladet i rad artiklar har framfört mot myndighetens tillsyn av penningtvätt.

ANNONS

”Vi ingriper när bristerna är allvarliga. Vi delar inte bilden att vi i sex undersökningar hittade så allvarliga brister att det borde ha lett till ingripanden. Det refereras till lösryckta citat i underlag skrivna av enskilda medarbetare. Det handlar alltså inte om FI:s samlade bedömning”, säger FI:s generaldirektör Erik Thedéen i en kommentar.

SvD:s kritik, bestående av anonyma källor, hävdar bland annat att Finansinspektionen har gjort för lite, har haft kunskap om grova överträdelser men valt att lägga locket på, att storbankerna har favoriserats och att myndigheten saknas lagstöd.

”FI delar inte bilden att vi i de sex aktuella undersökningarna hittat så allvarliga brister att det borde ha lett till ingripanden, eller som det uttryckts i artiklarna, indikationer på ”storskalig penningtvätt” eller ett ”svart hål”. Det refereras till underlag, skrivna av enskilda medarbetare, vars syfte är att ligga till grund för FI:s analys och handläggning. Men citaten är lösryckta. Det handlar alltså inte om den samlade bedömning som FI gjort efter omsorgsfull och omfattande kvalitetssäkring”, skriver myndigheten.

Läs även: Sanktioner mot banker stoppades [DagensPS.se] >

ANNONS
ANNONS

Läs vidare: Professor ifrågasätter FI:s agerande [DagensPS.se] >