Utgå ifrån andelen av världsmarknaden, men ta med tillväxttakten i beräkningen. Det är experternas tips för investeringar i krytptovaluta utfrån modellen Black-Litterman, skriver Yahoo Finance.

ANNONS

Det har funnits en långdragen skepsis mot kryptovalutorna i finansvärlden, men den börjar falna. När till och med Shark Tank-profilen Kevin O’Leary, som hade dömt ut valutorna som ”skräp”, investerade tre procent av sina tillgångar i krypto, var det ett tydligt tecken.

Men om man ska investera i krypto – hur mycket bör man ha?

En vanlig modell för den som vill investera har varit 60 procent i aktier, 40 procent i räntepapper. Experternas förslag är att använda Black-Litterman-modellen. Enligt den ska en investerare börja med den fördelningen för att sedan modifiera den utifrån sina egna värderingar och sin egen inställning till kryptovaluta.

Man börjar med att man skaffar sig en portfölj som avspeglar balansen i investeringar på en global marknad. Om räntepapper utgör 40 procent och aktier 58 procent på den marknaden, samtidigt som krypto utgör två procent, så ska den egna portföljen lägga sig nära den balansen.

Nästa steg är att försöka bedöma hur mycket kryptovalutorna kommer att växa. Investeraren kan då försöka beräkna och avgöra tillväxttakten för kryptovalutor. Eftersom kryptovalutor i allt större utsträckning upptar investerarnas intresse  och överskuggar andra investeringsobjekt, så kan Black-Litterman vara en modell att överväga.

En annan investeringsmodell blir slutsatsen av en studie gjord av Aleh Tsyvinski, ekonom på Yale.

Studien utgår ifrån att kryptovalutor kan ge högre avkastning än många andra investeringar, men att de också dras med större osäkerhet. Sex procent är en lagom mängd bitcoin för entusiaster, men även de skeptiska bör ha fyra procent av kapitalet investerat i kryptovaluta, enligt studien.

ANNONS
ANNONS

Läs också:

Alltfler stora spelare accepterar krypto