Alltfler investmentbanker och andra finansiella institutioner satsar på kryptomarknaden. Krypto har börjat vinna större acceptans och många institutioner har redan börjat betrakta valutorna som ett viktigt alternativ.

ANNONS

Det här är ett tecken på att kryptovalutorna kommer att bli ett bestående och accepterat inslag i den finansiella sektorn, enligt Forbes.

Flera nyligen gjorda undersökningar visar på samma sak: acceptansen växer.

Nyligen kom Deloitte med en undersökning där 76 procent av alla investerare säger att krypto kommer att bli ett ”viktigt alternativ till eller ersättning” till fiatvaluta de närmaste fem-tio åren.
En av de stora fördelarna är att bankerna får lättare att skydda sin information från de stora techbolagens oönskade datainsamling.

Även Fidelity Digital Assets gjorde nyligen en undersökning som visar att sju av tio större institutionella investerare väntas köpa eller investera i kryptotillgångar den närmsta framtiden. Hälften av de tillfrågade avslöjade att de redan gjort sådana investeringar. En annan undersökning från Nickel Digital Asset Management nådde en liknande slutsats. 82 procent av de tillfrågade väntade sig att deras innehav av kryptovaluta skulle öka.

Fler investeringar från ledande företagsprofiler har lett utvecklingen och gjort att fler vågar satsa.

Ännu fler, 78 procent, säger att kryptovaluta kommer att vara en del av verksamheten de närmsta 24 månaderna.

1 280 seniora medarbetare och chefer från hela världen deltog i undersökningen.

ANNONS
ANNONS

Säkerhetsfrågorna utgör däremot hinder för att kryptovalutorna ska få genomslag och börja användas mer brett.

Många investmentbanker har redan börjat använda blockchainteknik eller olika typer av digitala tillgångar i sin kärnverksamhet, men identifierar problem med regleringar, integritet och säkerhet, enligt Deloittes rapport.

Läs också:

Tre av fyra investerare satsar på krypto
Här är raketerna – tre snabbt växande kryptovalutor