Afry hade stark tillväxt och ett förbättrat operativt resultat under årets andra kvartal. Alla bolagets divisioner rapporterade en positiv organisk tillväxt.

ANNONS

Afrys arbete med effektiviseringar och det pågående kostnadsprogrammet går enligt plan samtidigt ökar kostnader och konkurrensen om talanger är tuff.

Nettoomsättningen ökade med 15,4 procent, till 5 975 miljoner kronor och justerat för kalendereffekter var den organiska tillväxten 7,5 procent. Tillväxten kommer från fortsatt hög efterfrågan på de flesta marknader och från ökade priser.

Rörelseresultat, ebit, uppgick till 652 miljoner kronor och resultatet per aktie före utspädning blev 3,50 kronor. Bolagets orderstock har stärkts och ligger på en fortsatt hög nivå.

Marginalen förbättrades

”I andra kvartalet hade vi en stark tillväxt och ett förbättrat operativt resultat. Arbetet med effektiviseringar och det pågående kostnadsprogrammet går enligt plan samtidigt som vi ser en ökad kostnadsinflation och tuff konkurrens om talanger”, säger Afrys vd och koncernchef Jonas Gustavsson, i ett pressmeddelande.

Ebita, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 451 miljoner kronor och Ebita-marginalen var 7,6 procent. Den underliggande marginalen, justerat för negativa kalendereffekter, förbättrades i kvartalet.

Genomför kostnadsbesparingar

”Som tidigare kommunicerats så genomför vi kostnadsbesparingar om 100 miljoner kronor med full effekt under andra halvåret 2022. Kostnadsbesparingarna återspeglas i det förbättrade operativa resultatet och levererar enligt plan. Vi har också en hög rekryteringstakt i alla divisioner, dock råder det en mycket tuff konkurrens om talanger”, säger Jonas Gustavsson i pressmeddelandet.

Han säger vidare att den nuvarande geopolitiska situationen, störningar i leveranskedjan, stigande inflation och ökade kostnader för byggmaterial skapar en osäkerhet.

ANNONS
ANNONS

”Vi upplever försenade beslutsprocesser och följer noga utvecklingen på fastighetsmarknaden. Vi fortsätter att fokusera på effektiviseringar, kostnadsbesparingar och prishöjningar. Trots osäkerheten ser vi en hög efterfrågan på våra tjänster och starka drivkrafter för att accelerera omställningen till ett hållbart samhälle”, säger han i pressmeddelandet.

Intresserad av samhällsbyggnad, ekonomi och teknik? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Digital lösning hjälper till att motverka världens matproblem [Dagens PS]