Svenska kraftnät ska anställa 800 personer för att klara av utbyggnaden av nya elnät i Sverige – men det är hård konkurrens om arbetskraften. 

ANNONS

Inom två-tre år behöver Svenska kraftnät, som ansvarar för det svenska transmissionsnätet som överför el kraftledningar och transformator- och kopplingsstationer, öka sin personalstyrka från 900 personer i dag till 1700 personer.

”Vi måste anpassa oss så vi inte blir en flaskhals”, säger generaldirektören Lotta Medelius-Bredhe i ett pressmeddelande.

”Vi står inför omfattande investeringar framöver – där hälften avser förnyelsen av vårt befintliga elnät och stationer och andra hälften i nyinvesteringar. Därtill pågår arbeten kopplat till utvecklingen av elmarknaden och för att säkra leveranssäkerhet och stabilitet. Även totalförsvarets behov gör att vi behöver bli fler”, säger Lotta Medelius-Bredhe.

De ska bland annat rekrytera elkraftsingenjörer, projektledare, IT-specialister, säkerhetsspecialister, tillstånds- och miljöhandläggare och inte minst kompetens inom havsbaserad infrastruktur. Vilket dock kan vara svårt – konkurrensen om arbetskraft med den efterfrågade kompetensen är stenhård.

”Det är en utmaning för hela energibranschen”, säger Lotta Medelius-Bredhe till Dagens Nyheter.

ANNONS
ANNONS

Läs även: Svenska Kraftnät tjänar miljarder på prisskillnad i el [Dagens PS]