Skillnaderna i elpris mellan olika regioner i Sverige leder till att Svenska Kraftnät tjänar miljarder på så kallade kapacitetsavgifter. Pengarna ska gå till underhåll, men skåningarna betalar mest.

ANNONS

Under hösten har kunder i södra Sverige ibland fått betala mer än dubbelt så mycket som kunder i norr betalar. Prisskillnaden på elen blir till kapacitetsavgifter till Svenska Kraftnät. I år har kapacitetsavgifterna uppgått till mer än vad som kom in under 2018 och 2019 kombinerat.

Sverige är sedan flera år tillbaka indelat i fyra olika elområden. Behovet av el är mycket större i söder än vad det är i norr. Dessutom produceras betydligt mindre el där vilket gör att den elen blir dyrare än i andra delar av landet, skriver Dagens Nyheter.

Eftersom elen som produceras i södra Sverige inte räcker till skickar man el genom nätet från de norra delarna. Den elen är billigare än den som produceras lokalt och mellanskillnaden tillfaller Svenska Kraftnät. Ju större prisskillnad, desto större kapacitetsavgift. Avgiften tar man ut eftersom den långsiktiga ambitionen är att bygga ut och underhålla nätet. Den betraktas som en form av skuld till kunderna.

Pengarna ska Svenska Kraftnät använda på ett sätt som långsiktigt gynnar konsumenterna. Det kan handla om investeringar i nätet, exempelvis i en upprustning av kapaciteten att överföra el. Men det kan också innebära minskade nätavgifter för kunden.

För en vanlig elanvändare ska det i princip gå jämnt upp i det långa loppet.

”Man kan säga att i de områden som haft högre elpris har bidragit mer till kapacitetsavgifterna, men reduktionen av nätavgiften slår över hela landet”, säger Peter Wigert, finanschef på Svenska Kraftnät, till Dagens Nyheter.

”Svenska Kraftnät borde bygga ut istället”

De kraftigt ökade kapacitetsavgifterna är ett tecken på att något är fel, menar Lina Bertling Tjernberg, professor i elkraftnät på KTH. Avgifterna signalerar att nätet är för dåligt utbyggt i relation till statens och Svenska Kraftnäts ambitioner. Kapacitetsavgifterna hade inte behövts om Svenska Kraftnät hade varit bättre på att bygga bort flaskhalsar.

ANNONS
ANNONS

”Om man ser att avgifterna blir högre så visar det på det blivit större prisskillnad i landet, och då betyder det att problemen har ökat i stället för att minska som är tanken”.

”Det vore bättre för Sverige om uppdraget till Svenska Kraftnät var mycket tydligare i att de ska bygga ut”, säger Lina Bertling Tjernberg till Dagens Nyheter.

Läs också:

Blockerat kraftnät i Sverige – Norge ger igen [Dagens PS]
Nytt rekordpris på el i Sverige [Dagens PS]