Elnätsbolaget Ellevio aviserar stora prisökningar och anger Svenska kraftnäts dyrare avgifter som förklaring.

ANNONS

Ellevio meddlear att deras kunder från och med den 1 oktober kommer få betala mer för elnätet, även flera andra elnätsbolag kan höja sina avgifter om inte Svenska kraftnät sänker sina avgifter, det rapporterar Expressen.

Svenska kraftnät menar att de sänkt sina avgifter så mycket det går och elnätsaktörerna Eon och Vattenfall höjer inte sina avgifter nu, Eon utesluter dock inte en höjning framöver.

Enligt Ellevios uppskattning kommer deras kunder i Stockholmområdet få betala mellan 20 och 200 kronor mer i månaden. Anledningen är att elnätsbolagen betalar för el som går förlorad när elen transporteras. När elen överförs alstras värme och det gör att cirka tio procent av elen förloras.

Den förlorade elen måste sedan köpas tillbaka och elnätsbolagen får betala Svenska kraftnäts avgifter för förlusterna och då Svenska kraftnät har ett rörligt avtal på el har de höga elpriserna gjort att det blivit dyrt, det skriver Expressen.

Vill du läsa de senaste nyheterna om teknik, ekonomi och företag? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Eon höjer fjärrvärmepriset med 20 procent [Dagens PS]