Elpriset väntas under fredagen öka till rekordnivåer i norr. Det är bland annat vinterns intåg där isen lägger sig på älvarna som pressar upp priset.

ANNONS

Sveriges Radios Ekot rapporterar att vattenkraftproduktionen nu går på halvfart på grund av isbildningen, och även om det ju är något som faktiskt inträffar varje år så räknar man med att elprisetl blir rekordhögt, framför allt för norra Sverige.

Ovanligt med dramatiska ökningar

I norra Sverige ligger elpriset generellt sett lägre jämfört med de södra delarna av landet, och att det blir så här dramatiska prisökningar är ovanligt.

Priset för en kilowattimme låg på torsdagen på 43 öre i de norra delarna av Sverige, och man räknar med att det kommer att stiga till 1 krona och 20 öre per kilowattimme, en ökning på inte mindre än 179 procent, alltså.

Anledningen till prisökningarna är att det just nu pågår isläggning i de stora vattenkraftsproducerande älvarna. Att vattenkraften går på halvfart så här händer visserligen varje år, men det ser ut som om årets elpriser kommer att slå rekord. Per Larsson, ansvarig för bland annat produktionsplanering på statliga Vattenkraft, säger till Ekot:

”Det begränsar kapaciteten i älvarna, och påverkar hur mycket vi kan producera från vår vattenkraft”.

Handlar troligen om dagar

Per Larsson påpekar att kylan i kombination med lite vind bidrar till det höjda elpriset.

Också söderut kan man räkna med prishöjningar, även om de inte är lika dramatiska som dem i norra delarna av landet. Där räknar man med att en kilowattimme kommer att kosta 1 krona och 65 öre på fredagen.

ANNONS
ANNONS

”Jag kan inte här och nu spekulera i hur länge det kommer att hålla i sig”, säger Per Larsson, ”men jag skulle säga dagar”.

Läs även: Elpriser: Kommunala bolag tjänar stort på höga priser[Dagens PS]

Läs även: Stängda reaktorer bakom höga elpriser [Dagens PS]