Svenska Kraftnät kan inte uppfylla EU:s krav på att leverera el till 70 procent av tillgänglig kapacitet. Anledningen är att elnätet ännu inte är anpassat till att Ringhalsreaktorerna avvecklats. Det kan i sin tur ha bidragit till höga elpriser.

ANNONS

Tillsynsmyndigheten Energimarknadsinspektionen konstaterar att Svenska Kraftnät har brutit mot en EU-regel eftersom man under flera veckors tid inte har haft tillräcklig kapacitet i elnätet.

Johan Roupe, verksjurist på energimarknadsinspektionen, säger till Sveriges Radio att det har lett till högre priser för konsumenterna.

”I och med att Svenska Kraftnät inte lever upp till minimikravet att leverera 70 procents kapacitet till marknaden så begränsar man handlingsutrymmet för aktörerna på marknaden, det vill säga att sälja och köpa el. På längre sikt har det naturligtvis en påverkan att det kan driva upp priset”, säger Roupe till Sveriges Radio.

Enligt en regel från EU ska Svenska Kraftnät erbjuda minst 70 procent av tillgänglig kapacitet till kraftbolag som vill användanätet. Men under flera veckor i år blev det kravet inte uppfyllt.

Fullt belastade ledningar

Vecka 37 var tillgängligheten i nätet som lägst, samtidigt som spotpriset på el var som högst. Svenska kraftnät förklarar att de inte klarar av att uppfylla kravet därför att delar av elnätet inte klarar av belastningen.

Erik Ek, strategisk driftchef på Svenska Kraftnät säger till Sveriges Radio att det i sin tur bland annat beror på avvecklingen av kärnkraftsreaktorerna Ringhals 1 och Ringhals 2.

”I stället behöver den kraften att tas någon annanstans ifrån i nätet. Så det innebär att mycket el kommer att åka åt västra kanten av Sverige. Där blir det fullt, och därför kan vi inte ge ut mer kapacitet. Ledningarna är redan fullt belastade.”

ANNONS
ANNONS

Det kan dröja tio år att bygga bort kapacitetsbristen i elledningarna.

”Eftersom vi ska bygga ledningar kommer det att ta längre tid. Men framåt 2030 kommer det fortfarande att kunna finnas tillfällen när vi inte uppfyller det här”, säger Erik Ek till Sveriges Radio.

Läs också:

Elpriser: Kommunala producenter tjänar stort på höga priser [Dagens PS]
Ruskvädret sänkte elpriset [Dagens PS]