Bilbranschens förändringar innebär både möjligheter och hot för Mekonomen. Samtidigt är det mycket som talar gott för aktien framöver. 

ANNONS

Di rekommenderar till köp för Mekonomens aktie.

Aktievärderingen är låg. Mekonomen handlades till drygt 20 gånger vinsten för fem år sedan, i dag är p/e­talet runt 12 – vilket sänder en indikation på att aktiemarknaden tror på en i stort sett stillastående vinst de kommande åren, enligt Di.

Samtidigt har bolagets rörelsemarginal minskat från som högst 14 procent till som lägst 6 procent under perioden.

Erbjuda nya serviceavtal

En stor möjlighet, som även Volvo har gjort med Bilia, är trenden mot att biltillverkaren väljer bort ett återförsäljarnät och i stället börjar sälja bilarna direkt till slutkonsumenten. Här kan Mekonomen erbjuda serviceavtal även till nyare bilar som tidigare främst har servats av återför­säljarna.

Ett hot tornar upp sig

Samtidigt kan elbilar ses som ett hot för Mekonomen, eftersom de ofta behöver mindre service än bilar med förbränningsmotor. Aktiemarknaden räknar med fortsatt vinstpress när elbilarna tar över allt mer, men samtidigt är servicekostnaderna förhållandevis höga på elbilar, vilket kan jämna ut sig för Mekonomens del.

Bolaget siktar på en omsättning på 15 miljarder kronor och 10 procents justerad rörelsemarginal 2025.

Det betyder en rörelsevinst på 1,5 miljarder kronor, motsvarande en ökning med 50 procent från fjolårets vinst.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Bilkedjans resultatrapport spöar förväntan