Bildelskedjan Mekonomen redovisar en omsättning och ett nettoresultat som var högre än väntat under andra kvartalet.

Omsättningen sjönk 6,6 procent till 2 894 miljoner kronor (3 100). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 2 806.

Rörelseresultatet blev 211 miljoner kronor (240). Rörelsemarginalen var 7,3 procent (7,7). Rörelseresultatet påverkades negativt av jämförelsestörande poster på 31 miljoner kronor.

Justerat rörelseresultat utföll på 281 miljoner kronor (280), med en justerad rörelsemarginal på 9,7 procent (9,0).

Resultatet före skatt var 194 miljoner kronor (202).

Resultatet efter skatt blev 148 miljoner kronor (157), analytikerkonsensus 104.

Resultat per aktie hamnade på 2,49 kronor (2,71).

”Pandemin är inte över än och restriktioner är fortfarande i kraft på våra marknader. Hur länge situationen kommer att pågå är fortfarande oklart, även om vi har sett lättnader i restriktionerna under kvartalet. Av den anledningen är det fortsatt svårt att förutse omfattningen och effekterna på bolaget och de fullständiga ekonomiska konsekvenserna som pandemin kan innebära framöver. Vi tror att negativa konsekvenser på grund av pandemin kommer att påverka under en tid framöver och fokuserar fullt ut på att mildra effekterna för vår verksamhet”, uppger bolagets vd Pehr Oscarson.

Mekonomens marknader började förbättras gradvis under maj och juni.

ANNONS
ANNONS

”Under maj och juni har vi sett att våra marknader gradvis har förbättrats i takt med att det har skett lättnader i regeringarnas restriktioner medan de valutor som påverkar oss mest har stärkts något i förhållande till euron. Affärsområde Sørensen og Balchen utmärkte sig positivt med ett rekordstarkt kvartal, delvis gynnade av en robust gör-det-själv-marknad under kvartalet”, kommenterar Oscarson.

Mekonomen, Mkr Q2-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2019 Förändring
Nettoomsättning 2 894 2 806 3,1% 3 100 -6,6%
Rörelseresultat 211 240 -12,1%
Rörelsemarginal 7,3% 7,7%
Rörelseresultat, justerat 281 280 0,4%
Rörelsemarginal, justerad 9,7% 9,0%
Resultat före skatt 194 202 -4,0%
Nettoresultat 148 104 42,3% 157 -5,7%
Resultat per aktie, kronor 2,49 2,71 -8,1%

Konsensusdata från Factset