Företrädesemissionen i miljöteknikbolaget Axolot Solutions Holdings har blivit övertecknad visar det preliminära utfallet. Det skriver bolaget i ett pressmeddelande.

ANNONS

Företrädesemissionen har omfattat högst 26 503 948 aktier med möjlighet att teckna fram till 22 december.

Det preliminära utfallet visar att 21 696 052 aktier blivit tecknade med stöd av teckningsrätter. Detta motsvarar cirka 81,9 procent av de nyemitterade aktierna.

Därtill har anmälningar gjorts för teckning av 12 649 916 aktier utan stöd av teckningsrätter.

Axolot kommer att få in cirka 25,2 miljoner kronor före emissionskostnader.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Investera i bolaget med unik lösning för industrin