När Boris Johnson informerade parlamentet stod en sak klar: det finns små möjligheter till en snabb ekonomisk seger över Ryssland. Det blir snarare fråga om en lång och utdragen kamp, enligt The Guardian.

ANNONS

På ytan kan det se ut som om de ekonomiska sanktionerna mot Ryssland borde slå hårt. Enligt The Guardian bedrar dock skenet: Putin har haft tid att förbereda sig, och det som borde vara en ojämlik strid kan bli en långvarig strid i de ekonomiska skyttegravarna.

Ryssland är enormt till ytan, men har en ekonomi mindre än Italiens. Inkomst per invånare är ungefär en fjärdedel jämfört med Storbritannien. Rysslands ekonomi har egentligen inte utvecklats sedan Sovjettiden – man har enorma naturtillgångar och humankapital, men presterar trögt och har begränsade band med västvärlden, enligt The Guardian.

Valt att isolera landet från Västvärlden

Ryssland är en stormakt militärt och som energiproducent, men för de allra flesta länder i världen är landet inte en relevant marknad. Trots det är det inte troligt att Västvärldens sanktioner får den ryska björnen på knä snabbt.

Enligt The Guardians analys har Vladimir Putin aktivt försökt isolera landet från Västvärlden sedan Kriminvasionen 2014. Import av en hel del matvaror förbjöds när sanktionerna efter invasionen infördes. Ryssland har också vänt sig mer mot Kina, med bland annat byggandet av gasledningen Power of Siberia, som stod klar 2019. Putin har redan gett klartecken för Power of Siberia 2.

Enorm valutareserv – liten statsskuld

Just exporten av gas och olja har hjälpt Ryssland att bygga upp ett betydande finansiellt försvar. Enligt The Guardian har Moskva reserver i utländsk valuta motsvarande 500 miljarder dollar (drygt 4 760 miljarder kronor), samtidigt som statsskulden med internationella mått mätt är extremt låg.

Inte minst har landet egna vapen att ta till för att slå tillbaka mot sanktioner. Ryssland står för 40 procent av EU:s olja och kol, och 20 procent av gasen. Därtill är landet en av världens största exportörer av konstgödsel, och av palladium. Palladium är en nödvändig råvara för bilindustrin, eftersom den behövs för att tillverka katalysatorer.

ANNONS
ANNONS

Läs även: Putin valde krig i Europa: Invaderade Ukraina i natt [Dagens PS]

Läs även: Kriget i Ukraina: Börsfall i Asien efter ryska attacken [Dagens PS]