Nordea drämmer till med en kvartalsrapport som beskrivs som den starkaste hittills av storbankerna – och vd Frank Vang-Jensen är ”stolt” över siffrorna, skriver han.

ANNONS

Nordea ökar sitt rörelseresultat i fjärde kvartalet 2021 med 32 procent på årsbasis.

Det blev 1 281 miljoner euro, samtidigt som intäkterna ökade med 10 procent.

Räntenettot ökade 7 procent under rapportperioden medan avgifts- provisionsnettot ökade med 16 procent. Dessa två faktorer är främsta skälet till det starka resultatet, enligt Nordea.

Bankens kreditförluster blev 56 miljoner euro.

Affärsvolymerna på rekordnivåer

”De realiserade kreditförlusterna var fortsatt låga, i nivå med föregående perioder, och belastningen för kvartalet innefattade ökade avsättningar för ett fåtal specifika poster. Vår buffert enligt ledningens bedömning behölls oförändrad på 610 mn euro”, skriver Nordea i pressmeddelandet.

K/I-talet förbättrades till 47 procent och avkastningen på eget kapital var 11,3 procent.

Resultatet per aktie ökade med 44 procent till 0,26 euro från 0,18 euro.

ANNONS
ANNONS

Nordea uppger att affärsvolymerna är på rekordnivåer.

”Bolånevolymerna steg med 6 procent på årsbasis under fjärde kvartalet, tack vare ökade marknadsandelar i de nordiska länderna. Utlåningen till små och medelstora företag ökade med 6 procent och det förvaltade kapitalet ökade med 17 procent. Bolånevolymerna, utlåningen till små och medelstora företag och kapital under förvaltning nådde alla sina högsta nivåer någonsin i Nordeas historia”, skriver banken.

Di-TV beskriver analytiker Nordea-rapporten som den hittills starkaste bland storbankerna.

Föreslår höjd utdelning till aktieägarna

Nordeas styrelse föreslår att utdelningen höjs till 0,69 euro per aktie för 2021, från 0,39 euro för 2020.

Dansken Frank Vang-Jensen, vd för Nordea, uppger att banken har ökad motståndskraft för eventuella bakslag i pandemin, som han hade hoppats skulle ta slut under förra året.

Han uppger vidare att han är ”stolt” över det resultat Nordea nu presenterar.

Hållbarhet med grön utlåning och ESG-produkter beskriver han som ”kärnan” i bankens verksamhet, och som bidrog till ett starkt helårsresultat.

ANNONS
ANNONS

Helårsresultatet blev 4,9 miljarder euro

Nordeas rörelseresultatet för hela 2021 var drygt 4,9 miljarder euro, vilket är 67 procent högre än 2020, och avkastningen på eget kapital var 11,2 procent, upp från 7,1 procent året innan.

Nordea fortsätter sitt program för återköpt av aktier, framgår det vidare.

Framåt siktar Nordea på en avkastning på eget kapital som överstiger 13 procent, enligt de finansiella mål som banken ställt upp för 2025 och som ska presenteras ytterligare vid kapitalmarknadsdagen den 17 februari.

Läs även: Swedbank: Svagare delårsrapport än i Q3 [Dagens PS]

Läs mer: SEB skräller – nu höjer banken utdelningen [Dagens PS]