Sedan botten 2020 har den globala aktiemarknaden dubblats i värde, men trots det är värdet på börsen på samma nivå som innan covid.

ANNONS

Det är Ålandsbanken som i en marknadsutblick konstaterar att ”den globala aktiemarknaden dubblats i värde sedan botten 2020”, men att börsen trots det i dag handlas till samma värde som innan pandemiutbrottet med covid-viruset.

Ålandsbanken slår fast att börsuppgången uteslutande är driven av vinstökningar.

Synen på marknaden är fortsatt positiv – sammantaget – men det krävs ett ”aktivt risktagande” enligt Ålandsbanken för att ”hitta god avkastning i en värld som präglas av låga räntor”.

Det skapar osäkerhet på marknaden

Det som kortsiktigt kan hota riskaptiten på de finansiella marknaderna är att smittan tar fart på nytt – vilket också sker – den höga inflationen samt de återkommande diskussionerna om att skynda på de penningpolitiska åtstramningarna.

Ålandsbanken menar att samtliga ovan nämnda faktorer ”bidrar till ökad osäkerhet”.

Överlag tror Ålandsbanken på ett starkt tillväxtår 2022 med fortsatt stigande företagsvinster.

”I nuläget pekar flertalet indikatorer mot ett fortsatt högt efterfrågetryck i ekonomin”, heter det bland annat.

Läs även: Aktiemarknaden inte rädd för omikron [Dagens PS]

ANNONS
ANNONS

Läs även: Räntehöjning – inget hot mot USA-börsen [Dagens PS]

Läs också: Coronapandemin en guldålder för miljardärer [Dagens PS]

Läs vidare: Morgan Stanley: Elva aktier mot hög inflation [Dagens PS]