Statliga Postnord gör sitt bästa resultat på helåret 2021 sedan bolaget bildades 2009, enligt ett pressmeddelande.

ANNONS

Postnords rörelseresultat (EBIT) blev 762 miljoner kronor under fjärde kvartalet, vilket kan jämföras med ett kvartalsresultat på 843 miljoner kronor 2020.

På helåret 2021 gör Postnord ett resultat på 2 481 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 2020 då rörelseresultatet för den nordiska postoperatören landade på 2 421 miljoner kronor.

Annemarie Gardshol, Postnords koncernchef, konstaterar att årsresultatet 2021 är det högsta sedan Postnord bildades 2009 genom ett samgående mellan svenska Posten och Post Danmark – ett ”historiskt starkt år” som hon ser som ”glädjande”, säger hon i pressmeddelandet.

Ingen utdelning att vänta för ägarna

Enligt Annemarie Gardshol är främsta förklaringen till rekordresultatet ”en väldigt stark paketaffär med exceptionellt höga volymer under året som helhet till följd av stark e-handel i pandemins spår”.

Postnords paketvolymer ökar medan brevvolymerna går ner, framgår det i bokslutet där styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas för den gångna räkenskapsåret.

Postnords koncernchef skriver att ”arbetet med att sänka kostnaderna” fortsätter vid sidan av höjd produktivitet för att säkra bolagets konkurrenskraft.

ANNONS
ANNONS

Postnords Q4-siffror 2021:

• Nettoomsättningen uppgick till 10 843 (10 978) miljoner kronor, en minskning med -1 (11) procent i fast valuta för jämförbara enheter

• Paketvolymerna ökade totalt med 1 (27) procent till följd av tillväxt inom business-to-business

• Brevvolymerna minskade med -10 (-11) procent till följd av den pågående digitaliseringen

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 762 (843) miljoner kronor

Resultat Postnord helåret 2021:

• Nettoomsättningen uppgick till 40 693 (38 729) miljoner kronor

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2 481 (2 421) miljoner kronor

ANNONS
ANNONS

• Periodens resultat uppgick till 1 989 (1 711) miljoner kronor

• Resultat per aktie uppgick till 0,99 (0,85) kronor

• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 4 011 (4 151) miljoner kronor

Läs även: Postnord: Då kommer posten varannan dag [Dagens PS]