Flygbolaget SAS redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar en ökad nettoförlust. Utsikterna upprepas.

ANNONS

Dagens PS berättade i går, tisdag, med hänvisning till en Di-analys inför SAS-rapporten, att flygbolagets vinst riskerade att äventyras till följd av bland annat galopperande bränslepriser och en starkare dollar.

Nu visar siffrorna att omsättningen uppgick till 9 916 miljoner kronor (9 843), en ökning med 1 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var -499 miljoner kronor (-208).

Resultatet efter skatt blev -358 miljoner kronor (-320).

Resultat per aktie hamnade på -1,902 kronor (-1,23).

SAS upprepar utsikterna.

SAS förväntar sig att leverera ett resultat före skatt och engångsposter i intervallet 1,5 – 2,0 miljarder kronor 2017/2018. Utsikterna bygger på att inget oförutsett i övrigt inträffar.

ANNONS
ANNONS

Bolaget uppger också:

”Resultatet under första halvåret 2017/2018 blev något mindre negativt än förväntat. Samtidigt är USD högre än SAS tidigare antagande som utsikterna byggde på. Tack vare den bättre resultatutvecklingen under första halvåret 2017/2018, och med antagandet
om en stabil efterfrågan under sommaren, kan SAS bibehålla utsikterna trots att antagandet för USD höjs från 8,0 SEK/USD till 8,3 SEK/USD.”

SAS, MkrQ2-2017/2018Q2-2016/2017Förändring
Nettoomsättning9 9169 8430,7%
Resultat före skatt-499-208
Nettoresultat-358-320
Resultat per aktie, kronor-1,02-1,23