Dagens PS

Psykisk ohälsa kostar 320 miljarder – per år

55 000 unga anser att de har liten eller ingen förmåga att hantera vardagens utmaningar
55 000 unga anser att de har liten eller ingen förmåga att hantera vardagens utmaningar (Foto: Isabell Höjman/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 18 juni 2024Publicerad: 18 juni 2024

Förutom de stora mänskliga konsekvenserna medför psykisk ohälsa betydande ekonomiska konsekvenser. Under 2023 var samhällsnotan för psykisk ohälsa fyra gånger högre än Sveriges försvarsbudget. 

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Skandias stiftelse Idéer för livet presenterar en ny rapport om ungas psykiska hälsa.

Vad visar den? 

Bland annat att andelen unga med ångest och oro har fördubblats på 10 år. 

Detta medför inte bara psykiskt lidande utan också en hel del kostnader. Samhällsnotan för psykisk ohälsa är nämligen mer eller mindre enorm. 

320 miljarder kronor – per år

Drygt 1,8 miljoner av Sveriges befolkning är mellan 10-24 år. Bland dessa uppger drygt sju av tio att de upplever ångest och oro. 

Detta kostar samhället genom sjukskrivningar, minskad ekonomisk produktion och direkta utgifter för sociala ersättningar och hälsosystemet.

Enligt rapporten fördelas kostnaderna för psykisk ohälsa så här: 

ANNONS
  • Direkta kostnader för hälsosystemet: 84 miljarder kronor
  • Direkta kostnader för sociala ersättningar: 111 miljarder kronor
  • Indirekta kostnader på arbetsmarknaden: 124 miljarder kronor

Detta innebär att den psykiska ohälsan kostar samhället cirka 320 miljarder kronor årligen. 

De direkta och indirekta kostnaderna av psykisk ohälsa uppgår sammanlagt till 4,83 procent av Sveriges BNP. 

För att sätta det i perspektiv, är det nästan fyra gånger högre än Sveriges försvarsbudget för 2023. 

ANNONS

Senaste nytt

Vad kan vi göra? 

“Framtidstro är utmanande för många unga, men det är en oerhört viktig faktor – tron på att framtiden blir bättre, att en dålig situation går att förändra”, säger Stina Liljekvist, ordförande för Skandias stiftelse Idéer för livet, i ett pressmeddelande

Enligt stiftelsen är förebyggande åtgärder avgörande för att minska den psykiska ohälsan och dess ekonomiska följder.

Detta kräver gemensamma insatser från offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle. 

ANNONS

“Vi behöver lyssna på våra unga och verkligen ta till oss av vad de förmedlar. En meningsfull fritid och tillgång till fysisk aktivitet är viktiga för att förbättra den psykiska hälsan. Men det krävs samverkan för att skapa en hållbar förändring”.

Fem konkreta åtgärder

För att vända trenden föreslår Idéer för livet fem konkreta åtgärder:

  1. Kartlägga problem och ungas behov – En djupare kartläggning av omfattningen och orsakerna till ungas psykiska ohälsa behövs för att kunna bekämpa problemen mer effektivt. 
  2. Prioritera rätt förebyggande insatser – Att sätta in rätt insats, till rätt individ, vid rätt tidpunkt är avgörande. 
  3. Motivera till delaktighet och ansvarstagande – För att insatser ska bli framgångsrika krävs att mottagaren är motiverad till förändring och vill vara delaktig och ta ansvar för sig själv och sitt handlande. Detta gäller både individen och de vuxna i deras närhet.
  4. Agera tillsammans – Psykisk ohälsa är ett komplext område med många olika påverkande faktorer. För att kunna minska den psykiska ohälsan krävs att många olika aktörer koordinerar sina insatser och samverkar med varandra.
  5. Mäta och utvärdera alla insatser – Beslut om vilka insatser som ska genomföras bör baseras på löpande mätning och utvärdering av de insatser som redan gjorts. Detta säkerställer att resurser används där de gör störst nytta.

Läs också:

Ny statistik: Ekonomin krymper i Sverige. Dagens PS

Bevisat: Vi mår bättre på landet. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi och företagande.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi och företagande.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS