Dagens PS

Bevisat: Vi mår bättre på landet

Människor mår bättre med grönytor nära sig, visar forskning
Många brevlådor mitt i grönskan? Inte konstigt. Nu visar forskarna att vi mår bättre med grönområden nära oss och hälften av oss vill bo på landet. (Foto: Janerik Henriksson/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 17 juni 2024Publicerad: 17 juni 2024

Nästan hälften av svenskarna vill bo på landet, enligt en färsk undersökning. Nu ger forskarna trenden understöd.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Det handlade nyligen om platsen där nästan hälften av oss vill bo.

En ny undersökning från Hemnet (börskurs Hemnet Group), visar att bostadssökare i hög utsträckning vill bo på landet.

I rapporten ”Så vill svenskarna bo 2024”,  redovisar Hemnet svar från mer än 4 600 bostadssökande om deras drömboende.

I den visar det sig att 43 procent av de svarande säger ”landsbygd” som nummer ett på listan över var de vill bo.

Bland de äldre, 55-64 år, är andelen ännu högre och landar på 49 procent.

Forskarna stödjer

Nästan hälften av svenskarna vill alltså bo på landet – och de kan vara något på spåren.

Nu kommer forskningsrapporterna om hur natur runt knuten kan kopplas till bättre psykisk hälsa.

ANNONS

Människors psykiska hälsa gynnas av grönska nära hemmet, hävdar forskarna.

Naturnära boende tycks även minska behovet av antidepressiva läkemedel, enligt en studie.

”Hur mycket natur i form av grönyta som finns i vår omedelbara bostadsmiljö och den plats vi vistas i dagligen har betydelse för vår psykiska hälsa”, säger Cecilia Stenfors som är docent i psykologi vid Stockholms universitet.

ANNONS

Senaste nytt

Mindre mängd medicin

I en befolkningsstudie har forskare undersökt hur mycket grönyta som finns nära personers bostäder.

De har även undersökt kopplingen till receptbelagda antidepressiva läkemedel, till exempel SSRI-preparat. I studien ingick 100 000 personer i Sverige.

”Vi såg att risken för antidepressiva läkemedelsuttag minskar med upp till cirka 20 procent ju mer grönska man har precis runt hemmet, över studieperioden. Det här ligger också i linje med några av våra andra studier som bland annat visar att mer grönyta precis runt bostaden är kopplat till mindre sömnbesvär”, säger Cecilia Stenfors.

Stressar mindre – mår bättre

ANNONS

Även minskad stress, ökat välbefinnande, bättre mental återhämtning och hälsofrämjande beteenden har kopplats till att omges av natur och grönska.

”Grönska kan även skydda mot andra stressfaktorer i miljön som också kan påverka individers hälsa, som trafikbuller, luftföroreningar och extrem hetta. Vegetation kan också motverka och buffra klimatförändringar och dess effekter, till exempel genom att binda koldioxid, samt genom att motverka extrem hetta och översvämningar”, säger Cecilia Stenfors.

Behöver vara nära

Enligt forskarna lyfter studien fram vikten av gröna områden i närheten av bostadsmiljön där människor vistas dagligen.

Grönområden på större avstånd är också viktiga, men ersätter inte grönskans skyddande effekter i den omedelbara bostadsmiljön.

Eller, för att knyta ihop det hela, ”landsbygd” är ett mer hälsosamt svar på frågan om var man bör bo än ”city”, enligt forskarna och, faktiskt, enligt svenskarna själva.

Läs mer:

Platsen där nästan hälften av oss vill bo. Dagens PS

ANNONS

Här är det hetast att bo just nu. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS