Dagens PS

Pandemi – inget man drömmer om

Pandemin påverkade bara våra drömmar lite grann
Svårt sova? Dåliga drömmar? I så fall kan vi inte skylla på pandemi och corona. Ny forskning visar att det hade liten inverkan på våra drömmar. (Foto: Christine Olsson/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 12 apr. 2024Publicerad: 12 apr. 2024

Pandemin skakade om oss alla och ställde för många tillvaron på sin spets. Nu har forskarna undersökt om den påverkade oss även när vi sov.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Det går att säga mycket om pandemin och coronaåren.

En sådan sak är att en sådan pandemi inte är något man drömmer om.

Nu visar det sig att vi inte gjorde det heller.

Bevisen på det finns i ”Viral simulation in dreams: The effect of the COVID-19 pandemic on threatening dreeam content in a Finnish sample of diary dreams”.

Det är en studie av hur vi drömde, genomförd av forskare vid högskolan i Skövde.

Fler mardrömmar? Nja

Tidiga rapporter under 2020 tydde på att människor upplevde fler mardrömmar och negativa drömmar kopplade till pandemin.

De rapporterna byggde på enkätstudier där deltagarna svarade på frågor i efterhand, istället för omedelbart efter att de vaknat upp.

ANNONS

Enligt Katja Valli, professor i kognitiv neurovetenskap i Skövde och en av forskarna bakom den nya studien, är det inte en helt pålitlig metod.

Orsaken till det är den självklara – i efterhand är vi dåliga på att minnas våra drömmar korrekt.

ANNONS

Senaste nytt

”Minns sällan korrekt”

”Forskning visar att vi sällan minns våra drömmar i detalj efter att vi vaknar och vi glömmer dem snabbt om vi inte uppmärksammar dem. Med enkäter tenderar människor att svara baserat på sina antaganden om sina drömmar snarare än de faktiska drömmarna”, förklarar Katja Valli.

I den nya studien använde forskarna istället dagboksanteckningar, där drömmarnas innehåll beskrivs mer detaljerat och insamlandet blir mer systematiskt jämfört med enkätstudier.

Fick skriva ner direkt

Deltagarna i studien fick under två veckor skriva ned sina drömmar direkt efter att ha vaknat.

Resultaten jämfördes sedan med uppgifter om drömmar som samlats in på samma sätt före pandemin.

ANNONS

Forskarna såg ingen tydlig ökning av hotfulla drömmar eller drömteman kopplade till sjukdomar, i drömmar under pandemin jämfört med tiden före.

”Endast en liten andel av drömmarna, cirka 11 procent, innehöll direkta referenser till pandemin. I de drömmarna fanns dock fler hot och sjukdomsrelaterade teman jämfört med de som inte hade några pandemireferenser”, berättar Katja Valli.

“Endast liten påverkan”

Slutsatsen?

”Endast en liten del av drömmarna påverkades och majoriteten av våra drömmar liknade de drömmar vi hade innan pandemin”.

Professorn understryker samtidigt att våra drömmar är komplexa och påverkas av en rad faktorer.

De nya forskningsresultaten ger inte bara insikter om hur pandemin påverkade våra drömmar, utan visar även vikten av att använda noggranna metoder, understryker hon.

Påverkar sömn och hälsa

ANNONS

Det är viktigt för att förstå hur storskaliga samhällshändelser, som orsakar stress och trauman, påverkar vår sömn och mentala hälsa, påpekar Katja Valli.

”Våra resultat pekar på behovet av att fördjupa vår förståelse för drömmarnas värld och hur den påverkas av samhällshändelser som pandemin”.

Läs mer:

Så får du bättre sömn och bättre humör. Dagens PS

Nu är det trendigt att sova på jobbet. Dagens PS

Så effektivt är det egentligen att räkna får. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS