500 000 invandrare per år fram till 2025. Det är Kanadas mål för att fylla nödvändiga behov av arbetskraft framöver när babyboom-generationerna går i pension.

ANNONS

Tidigare under november förklarade Kanadas regering att man vill ta emot 1,5 miljoner nya invandrare under åren 2023–2025.

Det skulle innebära att Kanada välkomnar ungefär fyra gånger fler nyanlända än USA, konstaterar BBC i ett reportage.

Vill locka invandrare

Kanada har under en lång rad år försökt locka till sig nya permanenta invånare och tog under förra året in 405 000 som ville bosätta sig i landet permanent.

Orsaken är framförallt en åldrande befolkning vilket ställer krav på att ny arbetskraft ska komma in i landet.

Högst bland de rika

Redan idag är ungefär var fjärde kanadensisk medborgare invandrare vilket är den högsta noteringen bland världen rikaste länder.

Geoffrey Cameron, statsvetare vid McMaster University, säger till BBC att även om många länder, som Kanada, möter lägre födelsetal och en åldrande befolkning, är framgången för alla immigrationssystem beroende av folkligt stöd.

”Den begränsande faktorn för de flesta länder är den allmänna opinionen”, konstaterar Cameron.

ANNONS
ANNONS

Stridsfråga även här

Samtidigt finns det slitningar inom Kanada där provinsen Quebec, som får sätta egna nivåer för invandring, säger att man inte kan ta in mer än 50 000 per år, vilket ska sättas i relation till att Quebec har 23 procent av Kanadas befolkning.

Kanada har också ett nytt högerparti, People’s Party of Canada, som gjort invandringen till en av sina paradfrågor.

Läs även: Ingen babyboom ger äldre anställda mer makt [Dagens PS]