Dagens PS

EU rullar ut påkostad plan för elnätet

elnät
Elnätet inom EU måste anpassas till alla de nya gröna energikällorna. (Foto: TT)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 24 nov. 2023Publicerad: 24 nov. 2023

EU:s elnät måste klara av det allt större inflödet av el från gröna energikällor. Därför planerar EU-kommissionen att öppna upp plånboken rejält.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Elnätet inom EU måste uppgraderas så att det klarar om energiomställningen. Det handlar till exempel om gränsöverskridande anslutningar och att ansluta den gröna elen till havs, till landbaserade lösningar.

Allt eftersom EU rullar ut mer grön el blir det stundtals också större påfrestningar på näten, där vind- och solenergi till exempel når toppkapacitet vid olika tidpunkter på dygnet och året.

EU behöver smarta elnät

Det ökar givetvis behovet av “smarta” nät som inkluderar lagringslösningar som batterier.

Problemet är utbrett eftersom hela 40 procent av EU:s distributionsnät är över 40 år gamla. Det är inga muntra siffror eftersom energiförbrukningen samtidigt förväntas öka med 60 procent till 2030.

ANNONS

Senaste nytt

Stora summor behöver pumpas in

Därför krävs det mycket pengar för att se över hur problemet ska lösas.

EU-kommissionen uppger nu att 584 miljarder euro kommer läggas på hur man ska se över hur elnätet kan förbättras och kunna ta emot all den nya gröna elen.

ANNONS

Pengarna ser ut att komma från bland annat Europeiska investeringsbanken, som ska ta sig an en enorm uppgift som inte blir lätt.

“Europas kraftnät står inför nya och betydande utmaningar”, står det i den nya EU-planen .

“Det kommer att behöva möta den växande efterfrågan kopplat till ren el, uppvärmning och kylning, elektrifiering av industrin och starten av grön väteproduktion.”

Ska stå emot geopolitiska risker

Den nya planen kommer också se över de ökade geopolitiska riskerna mot EU:s elnät som kriget i Ukraina har medfört, uppger Bloomberg.

Läs även:

Företag rustar för kollaps av hela elnätet – Dagens PS

Minskat hot om bortkoppling från elnätet – Dagens PS

ANNONS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien.

Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS