Bosnien tar ännu ett steg på vägen till att bli medlem i EU. Det är dock lång väg att gå till ett fullt medlemskap, och det kommer att ta år innan det politiskt splittrande landet har fullt medlemskap.

ANNONS

EU-ledningen har beviljat Bosnien och Hercegovina kandidatstatus. Det är ett symboliskt steg i vägen mot fullt medlemskap i den europeiska unionen, även om det är lång väg kvar.

Lång process kvar för Bosnien

Kandidatstatusen innebär att Bosnien och Hercegovina får inleda formella medlemsförhandlingar, men processen tar flera år.

Den europeiska unionen har satt upp en hel del krav för att landet, som fortfarande är politiskt splittrat och inte har hämtat sig efter det blodiga kriget för 30 år sedan, enligt Bloomberg.

Bosnien och Hercegovina är ett av sex Balkanländer som vill bli del av unionen. De andra är Serbien, Montenegro, Norra Makedonien, Kosovo och Albanien.

EU ställer krav

Enligt EU-rådet krävs att Bosnien och Hercegovina tar steg för att stärka rättsstaten, bekämpa korruption och organiserad brottslighet, förbättrar hanteringen av migration och de grundläggande rättigheterna kopplade till EU:s interna rättssystem och unionens interna ärenden.

ANNONS
ANNONS

Läs även: EU manglade fram nytt sanktionspaket [Dagens PS]

Läs även: Forskning: Inflation och krig skapar civil oro över hela världen [Dagens PS]