Bill Gates slår fast världen inte klarar att leva upp till det fastställde målet om en 1,5 procents global uppvärmning.

ANNONS

Världen undviker inte att överskrida klimatmålet från Paris 2015, där det beslutades om att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader.

Det sade Bill Gates till Reddit-användare och förklarade att alternativa köttprodukter säkert slår igenom på sikt, ”så småningom” blir det ”mycket bra”, tror Gates.

Det här rapporterar CNBC.

Den som vill bidra till att göra världen lite bättre ur klimatsynpunkt bör gå och rösta och kanske köpa en elbil, sade dollarmiljardären och filantropen, tillika medgrundare av den amerikanska techjätten Microsoft.

Bill Gates: Kärnkraften supersäker

Gates deklarerade under frågestunden med Redditanvändare att han ser kärnkraften som ”supersäkert” som energikälla.

Han backar även upp och har lanserat kärnkraftsinnovationsföretaget TerraPower vid sidan av värdepappersföretaget Breakthrough Energy i syfte att stötta klimatalternativ.

Gates är även författare till boken ”How to Avoid a Climate Disaster” som handlar om klimatförändringarna.

Enligt Gates ökar innovationerna inom klimatförbättringarna, men det klubbade klimatmålet om en uppvärmning på 1,5 grader kommer trots det inte att infrias.

FN:s miljöprogram: Inte trovärdigt att klimatmål nås

Detta är han inte ensam om att konstatera och i oktober kom FN med en rapport som visade att det inte är trovärdigt att klimatmålet nås.

ANNONS
ANNONS

Gates framhöll att tio procent av barnen dör före fem års ålder i vissa delar av världen och att mer än 30 procent av de allra fattigaste människor inte har tillräckligt att äta.

Trots det uttrycker Gates hopp om världen och att ett ”fruktansvärt resultat” kan undvikas.

Läs mer: Bill Gates: Bästa tiden att leva på jorden är nu [Dagens PS]