Uppsala växer och tillsammans med planerna för en utökad kapacitet på Ostkustbanan finns ett behov av att utveckla de centrala delarna i staden samt dess kommunikationer.

Nu har CF Möller i samarbete med WSP fått i uppdrag av Uppsala kommun och Region Uppsala att driva arbetet.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Förmånsbilar omodern miljöbov – ”ändra skatten”