Teknikkonsultbolaget Projektengagemang (PE Teknik & Arkitektur) når nästan en fördubbling av sitt rörelseresultat första kvartalet 2020 jämfört med samma period förra året. Omsättningen sjunker samma period. 

Projektengagemang når ett rörelseresultat på 26,1 miljoner kronor, att jämföra med 13,4 miljoner första kvartalet förra året.

Nettoomsättningen landade på 341,1, vilket var runt 30 miljoner kronor lägre än förra året (370,4 miljoner).

EBITA uppgick till 28,9 miljoner kronor, vilket är mer än en fördubbling jämfört med förra året (13,6 miljoner). Rörelsemarginalen ökade från 3,6 procent första kvartalet 2019 året till 7,7 procent 2020.

Företagets vd Per-Arne Gustavsson skriver i ett uttalande att företaget vidtog flera effektiviseringsåtgärder förra året.

”Vi genomförde en rad nödvändiga förändringar såsom att konsolidera våra rörelsedrivande bolag, samlokalisera kontor på en rad orter, integrera system och bolag samt att samlas under ett gemensamt varumärke. Förändringarna ger oss möjlighet att långsiktigt driva affären mer effektivt och att minska våra kostnader”, skriver han.

ANNONS
ANNONS

Han skriver att dessa åtgärder bör leda till besparingar på 70 miljoner kronor under 2020 jämfört med 2019.

Se hela rapporten här.