När projektet Förbifart Stockholm fortgår arbetar Norconsult med projektering vad gäller konstruktioner i tunnlarna.

ANNONS

Beställare av arbetet är AF Gruppen som är upphandlade av Trafikverket för att bygga klart tunneldelarna på Lövön. Norconsult arbetar med projektering när det gäller konstruktionerna i tunnlarna och som konsultstöd, bland annat när gällande bullerutredning och masshantering.

Mikael Eriksson som är uppdragsledare och teamchef för Väg & Trafik inom Norconsult tycker att det roligaste med projektet är att Norconsult får visa att de är tvärfackliga och kan hantera allt. Konstruktörer, miljökonsulter, geotekniker, akustiker och ett par arkitekter medverkar i projektet.

Läs mer: Kraven på det svenska kraftnätet kommer ändras [Dagens PS]

ANNONS
ANNONS