Afry menar att många har börjat se om sina fastigheter under pandemin, både när det handlar om hur lokalerna används och hur de utformas.

ANNONS

Enligt Afry nyttjades kontor på årsbasis med cirka 11 procent före pandemin, det senaste året har dock siffran sjunkit markant och det har väckt frågor om fler kanske borde dela på lokaler för maximalt nyttjande, även Coworking verkar vara här för att stanna.

Afrys divisionschef Malin Frenning tror att fokus på designade kontor i centrala lägen ökar och att om kontoret mer kommer att vara platsen för möten läget och utformningen avgörande. Kraven på butiksutformning och behoven av logistikfastigheter har också förändrats eftersom e-handeln har ökat det senaste året.

Bolaget menar att det behövs en mer effektiv och digitaliserad drift och förvaltning, där fastigheter är sammankopplade i en gemensam plattform där data även kan delas med staden. Enligt Afry är ökat återbruk, energirenovering och klimatdeklarationer något som behöver uppmärksammas mer inom hållbar stadsutveckling.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Afry bygger produktionsanläggning i Danmark [Dagens PS]