Upphandlingen av det nya akutsjukhuset i Västerås har nyligen genomförts av Region Västmanland. AFRY har tilldelats ansvaret för ledning av projekteringen av den första etappen, säger AFRY i ett pressmeddelande.

Det nya sjukhuset ska möta framtidens vårdbehov. Lokalerna planeras för bland annat operation, röntgen, akutmottagning, vårdplatser, mottagningar, förlossning och intensivvård. Dessutom tillkommer försörjningsbyggnader för material, gods och elförsörjning till sjukhuset. Sammanlagt kommer byggnaderna ha en yta på omkring 85 000 kvadratmeter. Den totala budgeten för akutsjukhuset, inklusive inredning och utrustning, är 6,8 miljarder kronor.

”Stolta över att ha fått förtroendet”

– Vi är stolta över att ha fått förtroendet att vara samarbetspartner i programmet för ett nytt akutsjukhus i Västerås, som har så stor betydelse för framtidens vård. Vi ser fram emot att arbeta med Region Västmanland, säger Peter Hjelmze, chef för AFRYs projektledning i Sverige.

Den första delen av AFRYs arbete handlar om att ta fram programhandlingen till det nya akutsjukhuset. I arbetet med programhandlingen kommer projektledare, projekteringsledare, CAD- och BIM-strateger, byggledare, byggekonomer samt miljö- och riskingenjörer med flera att delta från AFRYs sida.

ANNONS
ANNONS

Arbetet med programhandling startade under hösten 2019 och tar två år. Byggtiden beräknas till cirka åtta år.

 

AFRY projekterar Västkustbanans utbyggnad