Myndigheten för yrkeshögskolan har presenterat vilka utbildningar på yrkeshögskola som beviljas medel att starta år 2022.

ANNONS

Utbildningar inom Data och IT har prioriterats i år, när Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH, beviljar medel till yrkeshögskoleutbildningar, vilket fått konsekvenser för utbildningar inom bygg- och anläggning, en bransch där det råder stor efterfrågan på yrkeshögskoleutbildade.

Inom området samhällsbyggnad och byggteknik, där många av branschens utbildningar ingår, beviljades endast medel till 50 av de 205 inkomna ansökningarna. Data och IT prioriteras i år, något som har resulterat i 83 nya utbildningar.

Kan slå mot framtida byggande

”Satsningen på bygg- och anläggningsbranschen är alldeles för liten. Sverige har stora behov av bygg- och infrainvesteringar i hela landet. Varje avslagen ansökan riskerar att slå mot framtida byggande. Nu behöver våra politiker ge Yrkeshögskolan de medel den behöver för att fler ska kunna utbilda sig för bygg- och anläggningsbranschen, säger Elin Kebert, ansvarig för kompetensförsörjningsfrågor på Byggföretagen, i ett pressmeddelande.

Bygg- och infrastrukturingenjör i Göteborg, byggproduktionsledare i Gällivare samt mätnings- och karttekniker i Stockholm finns bland de utbildningar som fått avslag. Några nya efterlängtade utbildningar inom samhällsbyggnad, finns dock med bland dem som får medel, bland annat platschefsutbildningar i Solna och i Jönköping.

En tredjedel sökande är kvinnor

”Yrkeshögskolan ger goda resultat. Den som läser bygg, anläggning och järnväg har goda möjligheter att komma i jobb. Vidare har det varit branschens sätt att få en större mångfald. 32 procent av de 5 594 sökande är kvinnor. YH-utbildningarna är viktiga för Byggföretagens medlemmars rekrytering av tjänstepersoner och i samband med coronakrisen har vi sett ett stort intresse för just samhällsbyggnad, inte minst bland yrkesväxlare. Därför är det extra tråkigt att fler utbildningar inte kunde beviljas, säger Elin Kebert i pressmeddelandet.

MYH beviljade totalt 35 000 platser på 426 utbildningar inom 14 utbildningsområden.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Därför blir Sverige snuvat på it-talanger [Dagens PS]

Läs mer: De nya jobben att satsa på inom fem år [Dagens PS]