Tyréns har tillsammans med IT-bolaget IST utvecklat tjänsten Hit & Dit, som sammanför föräldrar så att de kan ordna transporter av större grupper till skolor. Appen har nu vunnit ett statligt innovationspris. Det skriver Tyréns i ett pressmeddelande

ANNONS

Trafikverket har tillsammans med Skellefteå och Uppsala kommun genomfört en innovationsupphandling för ett mer aktivt och hållbart resande. Av 25 företag återstår slutligen fyra vinnare, varav Tyréns är en av vinnarna som erbjuds teckna avtal med Trafikverket.

”Vi är väldigt stolta och glada över vinsten. Det här innebär att vi tillsammans med vår samarbetspartner IST Home får 500 000 kronor från Trafikverket för att konceptutveckla vår idé under 2020”, säger Oliver Tovatt, samhällsanalytiker på Tyréns.

Innovationsupphandlingen påbörjades hösten 2019 med inspiration av tv-programmet ”Dragons Den” som innebär att företag presenterat sina innovativa affärsidéer inför en expertgrupp, ”draknästet”. Idéerna har bedömts utifrån de globala målen i Agenda 2030 och den samhällsnytta som kan åstadkommas i gång, cykel- och kollektivtrafiken.

”Vandrande skolbussar” ska gynna klimatet

Tyréns och IST Home har presenterat konceptet Hit&Dit, en app som ska uppmuntra till aktiva transporter, underlätta kommunikation mellan medborgare och bidra till beteende- och infrastrukturpåverkan.

Hit&Dit erbjuder en teknisk lösning för ett redan etablerat koncept ”Vandrande skolbussar” som finns i liten skala i flera kommuner. Vandrande skolbussar innebär organiserad skolpendling där en grupp elever promenerar till och från skolan tillsammans med vårdnadshavare.

Idén har bidragit till flera fördelar så som minskad biltrafik vid skolor, bättre hälsa och ökad social inkludering hos elever.

ANNONS
ANNONS

”Vår digitala tjänst ger möjlighet att skala upp och anpassa idén om vandrande skolbussar. Appen erbjuder bland annat samordning av transporter och en kommunikationsplattform mellan Trafikverket, kommunen och medborgarna. Vi kommer också samla in statistik om resvanor och använda oss av gamification för att motivera till hållbara resval”, säger Hedda Ericsson som jobbar med hållbara resor på Tyréns.

Tyréns idé omfattar alla typer av resor och appen ska kunna användas för samordning av såväl skoltransporter som arbetspendling. Kommunikationsplattformen utgör en viktig del av konceptet och kommer möjliggöra medborgardialog och insamling av förbättringsförslag från medborgare till kommunen.