Branschorganisationen Transportföretagen sågar infrastrukturpropositionen, det saknas förståelse för transportsektorn menar de.
”Det är dags att väcka liv i frågan om alternativa finansieringsformer av infrastruktur”, säger Marcus Dahlsten, vd på Transportföretagen.

ANNONS

I går kom vårbudgeten och infrastrukturpropositionen med den. Nu riktar branschorganisationen Transportföretagen stark kritik mot propositionen. Enligt Transportföretagen glömdes buss, flyg och sjöfart bort helt och det undermåliga vägnätet får inte tillräckligt med medel för att det ska räcka.

Branschorganisationen välkomnar förvisso de 33 miljarder som avsatts för vägunderhållet, något som tyvärr är på tok för lite enligt dem. Det krävs betydligt mer om man inte bara ska ”släcka bränder”, utan också kunna utveckla vägnätet.

”Mobilitet och transporter är samhällets blodomlopp. Ska Sverige behålla sin attraktionskraft behövs kraftfullare investeringar. Det är dags att väcka liv i frågan om alternativa finansieringsformer av infrastruktur”, säger Marcus Dahlsten.

Välkomnar järnvägssatsning

Transportföretagen välkomnar de 165 miljarder kronor som regeringen föreslår till drift och underhåll av järnvägen. Det är en viktig och välkommen ökning på 40 miljarder kronor.

”Höghastighetstågen ska byggas och finansieras inom plan trots att flera remissinstanser och även Trafikverket vill ha den utanför plan. Ramen höjs, men inte på långt när med vad höghastighetstågen beräknas kosta. Vad får stryka på foten?” frågar sig Marcus Dahlsten.

Dahlsten efterlyser också satsningar på flyg- och sjöfarten, så att de branscherna kan hänga med och nå de högt uppsatta klimatmålen. Dessutom har coronakrisen slagit hårt åt marknaden.

ANNONS
ANNONS

”Ambitionen och viljan till det transportsmarta samhället finns i branschen men ska det bli möjligt behöver politiken visa mera kraftfulla insatser och långsiktiga förhållanden. Vi upplever tyvärr att det saknas en förståelse för transportsektorn”, säger han.

Läs mer: Fler artiklar om hållbarhet på [Teknikdygnet]