Under det första kvartalet 2022 var Afrys tillväxt stark och fyra av bolagets divisioner rapporterade högre ebita än motsvarande period förra året.

ANNONS

Under det första kvartalet 2022 ökade Afrys nettoomsättning med 13,4 procent, till 5 670 miljoner kronor och den organiska tillväxten var 3,3 procent, justerat för kalendereffekter. Inom divisionerna Industrial & Digital Solutions, Process Industries och Management Consulting var tillväxten stark, det framgår av ett pressmeddelande.

På grund av högre sjukfrånvaro än normalt i början av kvartalet rapporterade divisionerna Infrastructure och AFRY X lägre tillväxtsiffror. Divisionen Energy visade på negativ tillväxt som till stor del kan förklaras med att kärnkraftsverksamheten förra året låg på en särskilt hög nivå på grund av ett stort projekt.

Ebita exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 472 miljoner kronor och ebita-marginalen var 8,3 procent. Rörelseresultatet uppgick till 317 miljoner kronor. Resultatet per aktie före utspädning uppgick till 1,97 kronor.

Kommentar från vd

”Tillväxten i första kvartalet var stark och fyra divisioner rapporterade högre ebita jämfört med samma period föregående år. Den höga efterfrågan på hållbara och digitala lösningar drivs av industrisektorn och omställningen till fossilfri energi”, säger Afrys vd och koncernchef Jonas Gustavsson i pressmeddelandet.

Afry har offentliggjort två förvärv under 2022. Inom alla Afrys divisioner har rekryteringstakten höjts för att möta den höga efterfrågan och under de senaste tolv månaderna har Afry vuxit med 1 700 medarbetare genom nyrekryteringar och förvärv.

Intresserad av samhällsbyggnad och teknik? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Afry förvärvar konsultbolaget Weop [Dagens PS]

Läs mer: Afry förvärvar Swedish Electrical and Power Control AB [Dagens PS]