Teknikkonsulten Sweco presenterade i dag sin delårsrapport för första kvartalet 2021, En stabil inledning på året enligt delrapporten. EBITA uppgick till 540 (630) MSEK.

ANNONS

Januari – mars 2021

  • Nettoomsättningen uppgick till 5 538 MSEK (5 680)
  • EBITA uppgick till 540 MSEK (630), marginal 9,8 procent (11,1)
  • EBITA ökade med 4 procent jämfört med föregående år, justerat för den betydande negativa kalendereffekten i kvartalet
  • EBIT uppgick till 523 MSEK (615), marginal 9,4 procent (10,8)
  • Nettoskulden förbättrades till 957 MSEK (2 225)
  • Nettoskuld/EBITDA förbättrades till 0,5 ggr (1,0)
  • Resultat efter skatt uppgick till 392 MSEK (443), motsvarande 1,10 SEK per aktie (1,25)

 

”Vi har inlett året med stabila marginaler och en svagt positiv organisk tillväxt, trots utmaningarna på marknaden. Fyra av våra åtta affärsområden levererade tvåsiffriga marginaler och tre av dem låg en bra bit över vårt lönsamhetsmål på 12 procent. Vi såg också en stabil orderingång och orderbok”, säger Åsa Bergman, vd och koncernchef för Sweco.

Läs mer: Fler delårsrapporter på [Teknikdygnet]

ANNONS
ANNONS