I Sveriges största städer har intresset för mikromobilitet ökat markant nu när pandemirestriktionerna har släppts och fler börjar resa igen.

ANNONS

Sveriges största städer Stockholm, Göteborg och Malmö satsar stort på mikromobilitet i sina budgetar för 2022. För att minska klimatutsläppen och beroendet av bilar satsar nu både företag och politiker för att fler ska kunna ställa om till fordon som är utsläppsfria, såsom cyckel, elcykel och elmoped.

I Stockholm stads budget för nästa år läggs drygt 300 miljoner kronor på sådannt som särskilda parkeringsytor med laddmöjligheter för eldrivna mikromobilitetsfordon, mikropendlingsparkeringar, och fler cykelbanor. Gratis parkering för elmopeder är en annan åtgärd som ska hjälpa Stockholm att bli utsläppsfritt till 2030. Det framgår av ett pressmeddelande.

Göteborg och Malmö satsar också

I Göteborgs budget för nästa år satsas 20 miljoner kronor på en cykelzon i en stadsdel där framkomligheten och säkerheten för cyklister särskilt kommer prioriteras. Dessutom satsas 10 miljoner kronor på ett utökat underhåll av stadens cykelnät.

Enligt förslaget till Malmö stads budget för nästa år ska parkeringshus göras om till mobilitetshus, fler mobilitetshubbar ska utvecklas och trafik- och mobilitetsplanen revideras för att kunna underlätta hållbart resande. Redan tidigare har Malmö satt ett mål om att 30 procent av alla malmöbors resor ska ske med cykel senast år 2030. Malmö har även flera stora satsningar på cykelvägar, bland annat ska ett supercykelstråk anläggas mellan Rosengård och Västra hamnen.

Även företag satsar på mikromobilitet

Även företag erbjuder nya former av mikromobilitet i städerna, tidigare i år lanserade Movs en abonnemangstjänst för långtidsuthyrning av elektrifierade fordon i Stockholm. På grund av den stora efterfrågan på mikropendling har bolaget tidigarelagt sin lansering i Göteborg, Malmö och Lund.

ANNONS
ANNONS

”Det är glädjande att politikerna i Stockholm, Göteborg och Malmö satsar stort på mikromobiliteten. Tack vare insatserna kommer fler att kunna resa fossilfritt och smidigt till och från arbete, skola och fritidsaktiviteter”, säger Jonas Rundqvist, CMO/Creative Director på Movs Technology Group i pressmeddelandet.

Läs mer: 5 förslag ska stoppa kaos med elsparkcyklar [Dagens PS]