Sveriges största byggpris – Sigge Thernwalls pris – delades ut under torsdagskvällen. Vinnarna bidrar alla inom forskning och utveckling och fick dela på 1 miljon kronor.

ANNONS

– Med hjälp smart teknik och ny kunskap bidrar pristagarna till ett effektivare och mer hållbart samhällsbyggande till nytta både för branschen och för samhällets invånare. Alla tre jobbar med innovationer som bidrar till ett bättre klimat. Det har också varit en viktig faktor att de sprider och tillgängliggör sin kunskap till yngre forskare. Så säkrar vi en positiv utveckling i samhällsbyggarbranschen, säger Åsa Söderström Winberg, ledamot i IVA och ordförande i priskommittén i ett pressmeddelande.

Vinnarna av priset 

Georgia Destouni

Professor i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser vid Stockholms Universitet.

Georgia Destouni tilldelas Sigge Thernwalls pris 2020 om 500 000 SEK för sitt genomslagskraftiga bidrag till vår kunskap om hur anläggningar och infrastruktur interagerar med vattenflöden och vattenkvalitet.

– Jag är mycket hedrad, glad och tacksam för priset. Det är ett fantastiskt erkännande av nyttan med vår forskning om hur anläggningar och byggd miljö interagerar med vattenresurser och relaterade klimatförhållanden, säger Georgia Destouni.

Genom sin engagerade undervisning, handledning av unga forskare och uthålliga forskningskommunikation bidrar hon över disciplin- och sektorsgränser till fortsatt forskning och nyttiggörande både i Sverige och internationellt.

Thomas Blanksvärd

Biträdande professor i byggkonstruktion vid Luleå tekniska universitet och specialist på Skanska. 

ANNONS
ANNONS

Thomas Blanksvärd tilldelas Sigge Thernwalls pris 2020 om 250 000 SEK för sina stora insatser inom hållbart byggande, särskilt beträffande kompositförstärkning av betongkonstruktioner så att exempelvis broar kan utnyttjas med högre laster.

– Att bli erkänd på detta sätt, likvärdig med tidigare framgångsrika pristagare, är värdefullt och energigivande. Den forskning och utveckling som bedrivits har målmedvetet genomförts på sådant sätt att resultaten ska komma samhället till gagn, säger Thomas Blanksvärd.

Hans forskningsinsatser kring tillståndsbedömning av befintliga konstruktioner har ökat förståelsen för materialanvändning och reparationsintervall och gett konkreta resultat i form av längre livslängd i betongkonstruktioner, vilket är ett viktigt bidrag till lägre koldioxidutsläpp.

Joakim Jeppsson

Teknisk doktor, FoU chef Skanska Sverige.

Joakim Jeppsson tilldelas Sigge Thernwalls pris 2020 om 250 000 SEK för sitt bidrag till en ökad vetenskaplig kompetens inom byggsektorn som stärkt svensk byggindustris konkurrensförmåga.

– Jag är förvånad och glad över att blivit nominerad för Sigge Thernvalls pris, att bli belönad för att ha byggsveriges roligaste jobb är extraordinärt. När arbetet sedan skapar bättre villkor för boende och kollegor så känns det bra, säger Joakim Jeppsson.

ANNONS
ANNONS

Förutom egna forskningsinsatser inom säkerhetsfilosofi och riskhantering för bärande konstruktioner har han tagit initiativ till flera nationella forskningsprogram med industridoktorander kring teknik som ger avtryck på hållbarhet, effektivitet och förbättrad arbetsmiljö.

Se sändningen av Nordic Buildtech Awards där priset delades ut

Om Sigge Thernwalls pris
Sigge Thernwall var under många år anställd på Scandiaconsult, nuvarande Ramboll. Efter sin bortgång 1984 donerade han en stor del av sin kvarlåtenskap till en utvecklingsfond inom teknik. Av fondens avkastning utdelas ett bidrag till forskning och utveckling inom tekniska ämnen, företrädesvis i anläggningsteknik. Fonden förvaltas av en styrelse utsedd av Ramboll. Fondens styrelse har i uppdragit att för Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, utse en eller flera pristagare.

Läs mer: Smart City Index: Stockholm sämst i Norden