– Se resultatet när anställda rankar sin arbetsgivare

Den bästa teknikkonsulten i Sverige är Norconsult, följt av Bjerking och på tredje plats hamnar Rejlers. Det visar Teknikdygnets stora undersökning när de anställda i branschen själv svarar på frågor om sin arbetsgivare. Cowi rankades som den sämsta teknikkonsulten. Här i bottenskicket återfinns även Afry och WSP.

ANNONS

Det var kring årsskiftet som Teknikdygnet bad sina läsare svara på en enkätundersökning om hur de upplever sin arbetsgivare. Totalt svarade 522 personer på frågorna på en skala 1 till 10:

  • Hur bra upplever du att din arbetsgivare är?
  • Har du förtroende för din VD och ledningsgrupp?
  • Har ditt bolag en bra personalpolitik?
  • Skulle du rekommendera någon annan i branschen att arbeta på ditt bolag?

 

Personalägt i topp

Den personalägda Norconsults anställda gav sin arbetsgivare den sammanvägda poängen 36,2.

”Den bästa konsultfirma jag någonsin kommit i kontakt med. Alla ord om hållbarhet, samarbete och innovation styrks genom att ledningen och hela organisationen faktiskt arbetar gemensamt med dessa frågor i fokus, och är helt sann i sin målsättning och utförande”, säger en av de anställda på Norconsult.

På en hedrande andra plats rankades medarbetarägda Bjerking, när deras anställda gav sin arbetsgivare sina omdömen. Med sammanvägd poäng på 35,6.

”Ett bolag som tar hand om sina anställdas välmående, där jag känner mig inkluderad”, är en kommentar från en av Bjerkings medarbetare.

Stor trea

Tredjeplatsen intogs av börsnoterade Rejlers med 33,1 poäng. En av bolagets cirka 2 400 anställda kommenterade:

”Fantastiskt företag där alla medarbetare är viktiga och där vi tillsammans jobbar mot det gemensamma målet – ett hållbart samhälle. Stort hjärta, mycket glädje, entusiasm och professionalism.”

ANNONS
ANNONS

Strax därefter följer Forsen, Bengt Dahlgren och Structor inom ett tätt spann. Sedan följer bjässen Sweco med 31,6.

Den sammanvägda snittpoängen i undersökningen är 30,0

Vilse i botten

Sistaplatsen i undersökning intas av Cowi, ägt av en stiftelse (84 procent) och nuvarande och tidigare anställda (16 procent), som har sina rötter i Danmark. Cowis poäng blev klart sämst med 24,1.
”Bra stämning, men några top-down beslut som försämrat anställningsvillkor och förmåner har sänkt förtroende för VD och ledningsgrupp”, kommenterar en anställd.

I botten hamnar även jättarna Afry med 26,7 och WSP som stannade på 27,0
”Vi är ett fint bolag i grunden – men vi är vilse just nu. Jag hoppas man tar tag i det”, säger en av Afry:s medarbetare.

På WSP konstaterar en anställd:
”Stabilt, stort och tryggt, men kanske inte superinnovativt.”

1. Norconsult 36,2
2. Bjerking 35,6
3. Rejlers 33,1
4. Forsen 32,9
5. Bengt Dahlgren 32,5
6. Structor 32
7. Sweco 31,6
8. Tyréns 31,4
9. PE 30,7
Snitt 30
10. Ramboll 28
11. Semcon 27,1
12. WSP 27
13. Afry 26,7
14. Cowi 24,1

 

Om undersökningen:

Totalt svarade 522 personer på undersökningen.

ANNONS
ANNONS

De fyra frågorna som anställda branschen svarade på var:

  • Hur bra upplever du att din arbetsgivare är?
  • Har du förtroende för din VD och ledningsgrupp?
  • Har ditt bolag en bra personalpolitik?
  • Skulle du rekommendera någon annan i branschen att arbeta på ditt bolag?

 

Av de 522 som svarade var det överlag seniora personer där 72 procent uppgivit att de hade en befattning som chef (34,3%), satt i ledningen (11,1%) eller var seniorkonsult (26,6%).

 

Läs mer från Teknikdygnet >>