På andra plats i Teknikdygnets stora teknikkonsultranking hittar vi medarbetarägda Bjerking. Teknikdygnet ställer frågor till vd Anders Wärefors. 

ANNONS

Det var kring årsskiftet som Teknikdygnet bad sina läsare svara på en enkätundersökning om hur de upplever sin arbetsgivare. Läs mer om den här.

Grattis till andraplatsen i Teknikdygnets stora ranking där medarbetarna fick betygssätta sin arbetsgivare. Varför tror du att era medarbetare rankade Bjerking så högt i förhållande till övriga företags medarbetare i branschen?

”Tack så jättemycket, det var verkligen en rolig nyhet att få ta del av! Det är inte så lätt att svara på men jag tror det har en hel del med vår ägarform och vår företagskultur att göra. Vi är ett medarbetarägt företag där alla erbjuds delägarskap och det för med sig att vi har en öppen och varm företagskultur med ett stort engagemang hos våra medarbetare”, säger Anders Wärefors.

Vad skulle du säga sticker ut i ditt och bolagets ledarskap?

”Samhället har blivit alltmer individualistiskt och i vissa fall konkurreras människovärdet ut av aktievärde och jakt på likes. Vår ägarform är lite av en motvikt till detta och det färgar nog också ledarskapet hos oss. Jag hoppas och tror att vi till stor del lyckats behålla det mänskliga och empatiska ledarskapet.”

”Vi kan vara långsiktiga i allt vi gör och har en företagskultur präglad av öppenhet och delaktighet. Våra medarbetare har som delägare stor insyn i företagets ekonomi, har möjlighet att påverka företagets framtidsbeslut och är även med och delar på vinsten. Det skapar en drivkraft och en vilja att bidra till bolagets utveckling. Min uppfattning är att våra ledare är väldigt bra på att fånga upp förbättringsförslag som bidrar till hög trivsel och en verksamhet som utvecklas.”

Vilka är de viktigaste åtgärderna för att få medarbetarna att samtidigt utvecklas och vilja stanna kvar?

”För att kunna utvecklas behöver man få möjlighet till utveckling och för det behövs både tillit och stöd. Vi ger våra medarbetare frihet under ansvar och vi litar på att medarbetarna själva tar stort ansvar för sin egen utveckling. Den största delen av utvecklingen för medarbetarna sker i de spännande uppdrag de får möjlighet att arbeta i. Genom att delta i olika typer av uppdrag och pröva på olika uppgifter med stöd av kollegor skapar vi förutsättningar för kontinuerligt lärande och utveckling av kompetens.”

ANNONS
ANNONS

”Samarbete över gränserna är en annan nyckelfaktor till framgång hos oss. Vi har exempelvis inga gruppbaserade bonusar utan arbetar som ett gemensamt lag mot ett gemensamt mål.”

Hur ska du utveckla ditt ledarskap framöver?

”Till sist handlar det alltid om människor, relationer och värderingar. Helheten behöver fungera för oss människor. Trivs vi med tillvaron presterar vi bra på jobbet, då samarbetar vi bra med andra och då kan vi i slutänden även bidra till en hållbar samhällsutveckling.”

”Nu kommer vi snart att komma tillbaka till ett ”nytt normalläge” efter en tid av distansarbete under pandemin. Jag tror det mänskliga, empatiska ledarskapet kommer att bli ännu mera betydelsefullt framöver. Vi behöver se varandra och visa varandra uppskattning. Det gäller både internt i företaget och i samarbetet med våra kunder.”

”Jag personligen försöker varje dag vara en äkta och schysst person. I det ingår att kunna visa sig både stark och sårbar. Att behandla andra som man själv vill bli behandlad kommer man väldigt långt med tycker jag”, avslutar Anders Wärefors.

Om undersökningen:

Totalt svarade 522 personer på undersökningen.

ANNONS
ANNONS

De fyra frågorna som anställda branschen svarade på var:

  • Hur bra upplever du att din arbetsgivare är?
  • Har du förtroende för din VD och ledningsgrupp?
  • Har ditt bolag en bra personalpolitik?
  • Skulle du rekommendera någon annan i branschen att arbeta på ditt bolag?

 

Av de 522 som svarade var det överlag seniora personer där 72 procent uppgivit att de hade en befattning som chef (34,3%), satt i ledningen (11,1%) eller var seniorkonsult (26,6%).

Läs mer om de bästa teknikkonsulterna