Structors AB:s vd Monica Granberg uppmanar i ett blogginlägg fler kvinnor att starta bolag, särskilt inom teknikbranschen. Hon berättar om sina egna erfarenheter och de farhågor vissa kvinnor har. 

ANNONS

Structor AB är huvudbolaget för Structorgruppen, som har över 500 anställda. Bolagsgruppen består till en tredjedel av kvinnor, men av delbolagens vd:s är en femtedel kvinnor.

I ett blogginlägg skriver vd:n Monica Granberg:
”Min erfarenhet är att ägandet i konsultbolag /…/ är snedfördelat. Den goda nyheten är att det går att åtgärda. Jag är övertygad om att när fler kvinnor väljer att bli ägare så kommer det att föda fram fler kvinnliga företagare. Det i sin tur kommer att skapa positiva spiraler av förebilder och starka nätverk.”

Hon menar även att kvinnliga förebilder är viktigt och nämner en kollega som hade stort inflytande på henne när hon startade upp ett av Structors bolag. Dessa uppgår idag till 35 stycken.

”När jag 2004 startade upp ett konsultbolag sa en av de andra delägarna, Petra, ofta; hur svårt att kan det vara? Den attityden har varit hjälpsam för mig i många olika situationer. Medvetet eller omedvetet tror jag att kvinnor behöver fler kvinnliga förebilder för att ta steget till företagande”, skriver hon.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Kvinnorna nu i majoritet i Tyréns styrelse [Dagens PS]