Trots den pågående pandemin har Structorgruppen en positiv utveckling, det visar delårsrapporten för första kvartalet 2021.

ANNONS

Structorgruppen visar en positiv utveckling med en omsättning på ungefär 200 miljoner kronor och ett resultat på 26 miljoner kronor efter en vinstdelning på 25 procent. Före vinstdelningen var resultatet 34 miljoner kronor.

Under det första kvartalet 2021 startade Structorgruppen ett nytt företag Structor smartBIM AB. Dessutom lanserade företaget ett klimatverktyg för fastighetsägare, gratisverktyget fick namnet Klimatnoll.

”Vi samarbetar med våra kunder för att ställa om till ett mer hållbart, robust och fossilfritt samhälle. Under kvartal 1 har gruppens bolag fått in nya stora uppdrag inom förnyelsebar energiproduktion”, säger Monica Granberg, vd för Structorgruppen och fortsätter:

”Vi har under perioden också bland annat fått uppdrag att projektera flerbostadshus i trä och klimatförbättrad betong samt uppdrag som bidrar till säkrare dricksvattenförsörjning i Stockholm och Gävle.”

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Fler delårsrapporter på [Teknikdygnet]