Stenhus kommenterar Halmslättens offentliggörande om att en avsiktsförklaring om försäljning till ett stort, icke namngivet, fastighetsbolag har ingåtts.

ANNONS

Nu kommenterar Stenhus, i ett pressmeddelande, Halmslättens offentliggörande om att en avsiktsförklaring om försäljning av dotterbolaget Halmslätten Midco 1 AB har ingåtts med ett större börsnoterat fastighetsbolag.

Stenhus menar att det inte är möjligt att värdera avsiktsförklaringen eftersom det inte är känt vem den tilltänkta köparen är, dessutom är ett eventuellt överlåtande villkorat av att Halmslättens bolagsstämma ska godkänna det.

Inte ett alternativ

Stenhus Fastigheter i Norden AB är största aktieägare i Halmslätten Fastigheter AB och tycker inte att avsiktsförklaringen är ett alternativ till sitt egna uppköpserbjudande.

”Sammantaget konstaterar Stenhus att det råder stor osäkerhet kring Avsiktsförklaringen samt att informationen om Avsiktsförklaringen inte påverkar Erbjudandet. Stenhus förhoppning är att få välkomna så många av Halmslättens aktieägare som möjligt som nya aktieägare i Stenhus genom att de accepterar Erbjudandet”, skriver Stenhus i pressmeddelandet.

Intresserad av samhällsbyggnad och teknik? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Halmslätten Fastigheter säljer fastighetsportföljen [Dagens PS]