Sweco inledde 2022 med organisk tillväxt och stabilt resultat och fyra av åtta affärsområden redovisar förbättrad ebita.

ANNONS

Trots hög sjukfrånvaro på grund av covid-19 inledde Sweco året med ett stabilt resultat för årets första kvartal. Nettoomsättningen uppgick till 6 077 miljoner kronor och ebita blev 648 miljoner kronor, ebita-marginalen blev 10,7 procent, det framgår av ett pressmeddelande.

Resultater efter skatt för det första kvartalet 2022 blev 463 miljoner kronor, vilket motsvarar 1,29 kronor per aktie. Bolaget offentliggjorde även två förvärv under kvartalet, det norska konsultbolaget Stema Rådgivning med 90 anställda och Swedish Net Engineering, med 28 anställda.

I sex av åtta affärsområden var den organiska tillväxten positiv, justerad för kalendereffekter uppgick organiska tillväxten till 3 procent. Koncernens positiva resultat kopplas till starka kvartal i Norge, Belgien och Danmark och till fortsatta förbättringar i Tyskland. Den höga sjukfrånvaron påverkade resultatet negativt i alla Swecos affärsområden, men den märktes mest i Nederländerna och Sverige.

Kommentarer från vd och koncernchef

”Sweco inledde året med en solid organisk tillväxt och ett stabilt övergripande resultat, trots en hög sjukfrånvaro på grund av covid-19. Fyra av åtta affärsområden redovisar ebita-förbättringar, efterfrågan på Swecos tjänster var god och vi fortsatte att stärka vår orderbok. Vi fortsatte även att ta tillvara möjligheterna i marknaden och offentliggjorde två nya förvärv under kvartalet”, säger Swecos vd och koncernchef Åsa Bergman i pressmeddelandet.

Hon säger vidare att Sweco ökade antalet anställda och att bolaget har ambitionen att framöver fortsätta att öka takten i rekryteringarna, samt att kriget i Ukraina, digitaliseringen och klimatanpassning ställer krav på företag och samhället.

”För mig är det uppenbart att Sweco både har en viktig roll att spela och en förmåga att bidra till att lösa och samtidigt växa med de här utmaningarna. Det känns mer relevant, utmanande och inspirerande än någonsin”, säger Åsa Bergman i pressmeddelandet.

ANNONS
ANNONS

Intresserad av samhällsbyggnad och teknik? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Sweco missar marginalmål trots ökad omsättning 2021 [Dagens PS]