Trots att 2021 var ytterligare ett utmanande år med pandemi kunde Sweco växa och stärka sin position som Europas ledande arkitektur- och teknikkonsultbolag.

ANNONS

Under 2021 ökade Swecos omsättning med 4 procent jämfört med 2020, till 21,8 miljarder kronor. Ebita ökade till 2,1 miljarder kronor och ebita-marginalen hamnade på 9,5 procent, vilket är lägre än bolagets långsiktiga mål om en marginal på 12 procent.

I Sverige nådde dock Sweco marginalmålet på 12 procent, liksom i Belgien.

Sedan Sweco börsnoterades 1998 har bolaget genomfört över 130 bolagsförvärv. Under 2021 genomfördes åtta förvärv.

Hållbarhetsarbetet viktigt

Swecos experter utförde under 2021 fler än 100 000 projekt runt om i världen och efterfrågan på bolagets tjänster drevs främst av starka trender inom hållbarhet och digitalisering. Swecos konsulter bidrar till hållbarhet genom att hjälpa bolagets kunder i deras projekt och hållbarhetsarbetet inom den egna verksamheten har stärkts.

Under 2021 minskade utsläppen med 10 procent och målet är att Sweco ska vara klimatneutralt senast 2040.

Kommentar från vd

”Tillsammans med våra kunder har vi tagit många viktiga steg under året för såväl människor som miljön i den pågående hållbara samhällsomvandlingen. Jag är övertygad om att takten och insatserna kommer att öka under det närmaste året”, säger Swecos vd och koncernchef Åsa Bergman i ett pressmeddelande.

Swecos föreslagna utdelningen per aktie är 2,45 kronor.

ANNONS
ANNONS

Intresserad av samhällsbyggnad och teknik? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Sweco förvärvar norskt konsultbolag [Dagens PS]