De konventionella vindkraftsparkerna har ett stort problem med turbulens. Nu visar forskning att det går att revolutionera vindkraft, genom att tänka om ordentligt.

ANNONS
Vertikalt axlade vindkraftverk ger mer effekt enligt forskare. (Foto: Oxford Brookes University)

Det satsas stort på vindkraften och nu visar forskare att det går att revolutionera vindkraft och få ut mer effekt från varje vindkraftverk, speciellt de som står i så kallade vindkraftsparker. I parkerna har de bakre raderna stora problem med turbulens. Nu påvisar forskare, från Oxford Brookes University i England, att man till skillnad från de konventionella horisontellt axlade vindkraftverken ska ändra till vertikalt axlade kraftverk. De kan bland annat dra nytta av turbulensen som uppstår när vinden passerar ett verk och på så sätt generar ännu mer el än den vanliga tekniken.

Större rotorblad

Ju större de havsbaserade vindkraftsparkerna blir, desto större blir också rotorbladen på de horisontellt axlade verken. I studien med vertikala rotorblad, som genomförts med mer än 11 500 timmars simulering i datorer och även i fullskaliga forskningsprojekt, kan man nu bevisa att vertikala axlar är mycket effektivare. En grupp med vertikala rotorblad ökade effektiviteten med 15 procent.

”Den här studien bevisar att framtiden för vindkraftsparker bör vara vertikal. Vindkraftverk med en vertikal axel kan designas för att stå mycket närmare varandra, vilket ökar deras effektivitet – vilket i förlängningen sänker elpriserna”, säger Iakovos Tzanakis, professor vid Oxford Brookes University som har lett arbetet med simuleringarna.

Även svensk forskning

Vindkraftverk framtaget vi Uppsala universitet. (Foto: Uppsala universitet)

Tidigare har forskare vi Uppsala universitet tagit fram ett vertikalt vindkraftverk. Den forskningen visar på att även driftsäkerheten hos de vertikala verken är större än hos de med horisontellt monterade rotorblad. Här påvisar även forskarna att de verk som placeras på marken går att optimera på ett bättre sätt för både pris och prestanda. Det vid Uppsala universitet utvecklade vindkraftverket saknar växellåda, utan använder en direktgivande generator. Ett vanligt stopp hos de konventionella vindkraftverken är just att växellådan går sönder.

Det vertikala verket gör också enligt forskningen i Uppsala mindre skada på djurlivet då de ska vara säkrare för fåglar och fladdermöss.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Fler hållbarhetsnyheter på [Teknikdygnet]